نسخه شماره 2580 - 1389/12/05 -

 انتخابات اتاق بازرگاني برگزار شد 

عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي بازرگاني در مورد علل تعويق انتخابات 10 اتاق بازرگاني با ارائه توضيحاتي، اين موضوع را پيرو دستور رييس جمهوري عنوان کرد.  به گزارش ايسنا، هفتمين دوره انتخابات اتاق هاي بازرگاني سراسر کشور همزمان در تهران و بسياري از اتاق هاي استاني از ساعت هشت صبح ديروز آغاز شد. در انتخابات اتاق تهران 138 کانديدا حضور داشتند که از اين ميان 40 نفر شامل 20 عضو در بخش بازرگاني، 10 عضو در بخش صنعت و 10 عضو هم در بخش معدن انتخاب خواهند شد. از جمله نکات قابل توجه وجود صف هاي تقريبا طويل از آغاز اين انتخابات بوده است. در همين زمينه سه شنبه شب انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن کشور در اطلاعيه اي از تعويق انتخابات در 10 اتاق خبر داد. احمدي، معاون وزير بازرگاني که عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي بازرگاني هم هست در مورد علت تعويق انتخابات 10 اتاق بازرگاني گفت: پيرو دستور رييس جمهوري در زمينه رسيدگي به مسائلي که درباره تاييد صلاحيت ها بود، اين اقدام صورت گرفته است و همچنين چون مراجع ذي صلاح برخي افراد را تاييد نکردند، براي اينکه مجدد به آنها رسيدگي شود اين انتخابات به تعويق افتاد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا انتخابات اين 10 اتاق در ارديبهشت ماه برگزار مي شود؟ اين موضوع را تاييد نکرد و افزود: زودتر برگزار خواهد شد و زمان آنها هم اعلام مي شود. پيشتر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن کشور در اطلاعيه اي از تعويق انتخابات در 10 اتاق خبر داد. در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به مصوبه شوراي عالي نظارت و صلاحديد مسئولان کشوري مقرر شد، انتخابات حوزه هاي ذيل در زمان ديگري که توسط انجمن نظارت اعلام خواهد شد، برگزار شود. 1- ساري 2- مشهد 3- اروميه 4- کرج 5- بوشهر 6- خرم آباد 7- اصفهان 8- اردبيل 9- قزوين 10- شيراز


نسخه چاپي ارسال به دوستان