نسخه شماره 2573 - 1389/11/26 -

 تخريب باغ گياهشناسي مازندرانبا جاده نوشهر 

استاندار مازندران گفت: با اخذ مجوزهاي لازم، جاده اختصاصي بندر نوشهر از باغ گياه شناسي مازندران عبور مي کند.
سيد علي اکبر طاهايي در گفت وگو با مهر افزود: وزير جهاد کشاورزي با ساخت اين جاده موافقت کرد و اين طرح بايد اجرا شود.  وي در عين حال با اشاره به حساسيت هاي موجود براي اين جاده عنوان کرد: در ساخت اين جاده بايد ملاحضات زيست محيطي رعايت شود. استاندار مازندران از ذکر اظهار نظرهاي بيشتر در اين مورد خودداري کرد. عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور در حالي از افزايش فشار براي از سرگيري عمليات راهسازي در اولين باغ اکولوژيک خاورميانه در نوشهر پيشتر خبر داده بود که رئيس سازمان جنگلها و مراتع، نامه وزير جهاد و کشاورزي به وزير کشور در اعتراض به تخريب 9 هکتار از اين باغ را دليل توقف عمليات عنوان مي کند.
محمد درويش با اشاره به تخريب 70 هکتاري صورت گرفته در اولين و قديمي ترين باغ اکولوژيک ايران و خاورميانه به دليل گذر جاده کمربندي از دل اين باغ تاکيد کرد: با مجوز فرمانداري نوشهر نيروهاي سازمان بنادر و کشتيراني روز هشتم آبان به جاي اينکه از کنار اين باغ پژوهشي و با ارزش عبور کنند به باور خود کم هزينه ترين شيوه را نتخاب کرده اند. علي سلاجقه رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيز داري کشور نيز با اشاره به نامه وزير جهاد کشاورزي به وزير کشور مبني بر توقف عمليات احداث جاده در باغ گياه شناسي نوشهر گفت: اين نامه نشان مي دهد که ما مخالف همچنين اقدامي هستيم و قطعا با رايزنيهاي متعدد مانع از ادامه تخريب در اين باغ اکولوژيک خواهيم شد.
در همين حال درويش، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور در اين خصوص گفت: اين باغ ارزش بسيار زياد علمي و اقتصادي دارد و درختان آن ثبت ملي شده اند و حتي سرمايه ملي محسوب مي شوند و مهمتر اينکه جزو ميراث ملي ما در اسناد سازمان ميرات فرهنگي به ثبت رسيده ولي متاسفانه با نگاهي غيرکارشناسي مسيري که مي توانست از کنار باغ عبور کند منجر به تخريب 50 هزار درخت و درختچه با ارزش شده است.
درويش اضافه کرد: دادستان نوشهر جلوي کار را با درخواست وزير جهاد کشاورزي و دستگاههاي ناظر و کارشناس گرفته ولي متاسفانه فشارها براي تخريب مجدد در حال افزايش است در حالي که راهسازان مي توانند با صرف هزينه کمتري خانه هاي کنار باغ اکولوژيک را بخرند و جاده کمربندي را از آن مسير عبور دهند و هشت هکتار تخريب زمين باغ را به يازده هکتار افزايش دهند. 
وي با اشاره به اينکه قدمت و سن برخي از درختان اين باغ حتي به 90 سال هم مي رسد گفت: اين باغ 54 سال پيش به عنوان اولين باغ پژوهشي و اکولوژيک در ايران و حتي خاورميانه پايه گذاري شد و بسيار زيبا و جذاب است و نوعي خزانه پژوهشي کشور و موزه ملي تلقي مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان