نسخه شماره 2569 - 1389/11/21 -

 دبيرکل زنان مسلمان نوانديش:
 با نگاه امام (ره) در مورد زنان فاصله داريم 
نويسنده : فرشيدغضنفرپور

جشن هاي سي و دومين سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در حالي سپري مي شود که گروه هاي سياسي حاضر در موضع گيري هاي آشکار و نهان خود يکديگر را به رعايت اصول قانون اساسي دعوت مي کنند. رييس جمهور، مجمع تشخيص مصلحت را به نقض قانون و برخي از نمايندگان مجلس دولت را به ناديده گرفتن آن متوجه مي کنند. درباره اينکه قانون اساسي به راستي چه جايگاهي دارد و چه اتفاقاتي باعث بروز رفتارهايي از اين دست مي شود با خانم دکتر فاطمه راکعي نماينده مجلس پنجم به گفتگو پرداختيم. همچنين از آن جا که ايشان در زمره فعالين سياسي زن از ابتداي انقلاب تا کنون بوده اند پيرامون نقش و جايگاه زنان در ديدگاه حضرت امام خميني (ره) و نقش زنان در نظام سياسي امروز ايران نيز از ايشان سوال کرديم که اين گفتگو در پي مي آيد.
در حال حاضر گروه هاي مختلف سياسي اعم از طيف هاي اصولگرا و نيز گروه هاي اصلاح طلب به طور مداوم بر روي اجراي اصول قانون اساسي تاکيد و يکديگر را به رعايت اين اصول دعوت مي کنند به نظر شما اکنون که در دهه چهارم انقلاب اسلامي قرار گرفته ايم چه اصلهايي از قانون اساسي بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرند؟
پس از اينکه اين فراز و نشيب هاي سياسي که اصلاح طلبان و اصولگرايان واقعي راضي به بوجود آمدن آنها نبودند، پيش آمد بايد بيشتر و معقولانه به اين نتيجه برسيم که بر مشترکات ميان يکديگر که اعم از آرمان هاي انقلاب، شهدا و امام (ره) هستند تاکيد کنيم. در واقع يکي از اصولي که اصلاح طلبان همواره بر آن تاکيد مي کردند، همين مساله قانون گرايي بود.
اگر ما ابتدايي ترين مساله اي را که هر فرد يا گروه معقول و اصولي به آن اذعان دارد رعايت کنيم ديگر شاهد بسياري از مسائلي که پيش آمد نخواهيم بود پس مساله اول رعايت قوانين مدون است تا زماني که اين قوانين بوسيله طرقي که در خود قانون اساسي پيش بيني شده است تغيير کنند همه موظف هستند به اين قوانين احترام بگذارند. مساله ديگر اين است که قوه قضاييه کاملا بي طرفانه و حق جويانه در چارچوب قانون اساسي عمل کرده و قداست خود را رعايت کند و قوانين شهروندي نيز مورد توجه قرار بگيرد و با متخلفان در هر سطحي برخورد قانوني شود و اگر همين دو مسئله رعايت شود هرگز برخي مسائل بوجود نخواهد آمد.
با توجه به سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي نقش زنان را در نهضت امام(ره) و در ديدگاه  ايشان چگونه ارزيابي مي کنيد؟
حضرت امام(ره) با سخنان و برخوردهايي که در طول دوران رهبري خود داشتند، نشان دادند مسائلي را که درباره زنان بيان مي کنند نه مسائلي تاکتيکي است و نه براي خوشايند زنان و جامعه مطرح مي کنند و نه اينکه به دنبال برخي اهداف روبنايي هستند.
اگر زندگي خانوادگي ايشان و رشادت هاي عمه گرامي ايشان را مطالعه کنيم متوجه مي شويم که يک زن در يک خانواده روحاني به چه صورت عمل مي کرده و يا رفتار حضرت امام با همسر، دختر و عروس هاي خانواده و نيز زنان جامعه نشان مي دهد که حضرت امام (ره) در عين اين که بر ضرورت حفظ عفاف و پاکدامني زنان تاکيد مي کردند همه گونه آزادي انديشه و آزادي عمل و بيان و تحصيل و اشتغال و نيز تصميم گيري هاي کلان مديريتي و شرکت در همه برنامه ريزي ها را براي زنان تاکيد داشتند و زنان را به عنوان نيمي از ملت قبول داشتند و هدف خاص سياسي را براي اين موضوع دنبال نمي کردند. البته من هميشه تاکيد کرده ام که نقش حضرت امام در جامعه اسلامي ما مانند نقش پيغمبر اکرم (ص) در زمان خود ايشان است. ايشان نيز نهضت بزرگي را براي زنان تعريف کردند و به همين دليل بود که زنان به اين شکل در جامعه فعال شدند و به اين رشد و آگاهي در سطوح مختلف رسيدند بنابراين انتظار مي رفت که در پرتو اين نگاه عميق حضرت امام(ره) خيلي بيش از آنچه که امروز با انتصاب دو يا چند خانوم در پست هايي در هيات دولت اتفاق افتاده زنان مسئوليت داشته باشند. ما هنوز حضور زناني را که در اول انقلاب به عنوان نمايندگان حضرت امام(ره)  به کشورهاي مختلف سفر مي کردند و نيز در تدوين قانون اساسي نقش داشتند را مشاهده نمي کنيم و هنوز با آن ديدگاه فاصله داريم. هنوز هيچ زني در شوراي نگهبان قانون اساسي حضور ندارد و يا هيچ زني در مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا در جاهايي که تصميم گيري هاي بزرگ مي شود، حضور ندارد و من معتقدم که اگر زنان در مرکز تصميم گيري هاي سياسي بزرگ قرار داشتند، مسائل سياسي به نوعي ديگر قابل حل و فصل است، به اين دليل که نگاه مادرانه و عاري از خودخواهي هاي فردي و گروهي از مسائلي که پيش آمد; جلو گيري مي کرد.
در دولت کنوني  براي نخستين بار بانويي به پست وزارت رسيد، اين اتفاق را چگونه و در چه جهتي ارزيابي مي کنيد آيا زنان توانسته اند در مسووليت هاي جديد قابليت ها و ظرفيت هاي مديريتي خود را به خوبي به نمايش بگذارند؟
معتقد هستم اگر خود اين دولت را با تمام مسائلي که از نظر ما دارد و ما منتقد آن هستيم، در نظر بگيريم در مقام مقايسه درخواهيم يافت که زنان کابينه بسيار بهتر از مردان اين کابينه به ايفاي نقش خود مي پردازند. اما آنچه براي من  اهميت بيشتري دارد، اين است که نبايد زناني که لايق هستند و در طول سال ها ثابت کرده اند که فکر هايي در سطح بين المللي دارند با جابجايي دولت ها جابجا شوند و با آمد و رفت دولت ها به دليل اختلاف نظرهاي فرهنگي يا احيانا سياسي کنار گذاشته شوند و بعضا مورد اهانت نيز قرار بگيرند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان