نسخه شماره 2568 - 1389/11/20 -

 افزايش احتمال خشکسالي درياچه اروميه  

رييس جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي گفت: احتمال خشکسالي و نيز پسروي روز به روز آب درياچه اروميه افزايش پيدا کرده است.
به گزارش ايسنا، مسعود محمديان که به مناسبت دهه فجر در جمع مردم روستاي «اسفهلان» بخش خسروشهر شرکت کرده بود، با اشاره به اين که پسروي آب درياچه اروميه وظيفه خادمان مردم را در سنگر جهاد کشاورزي بيش از گذشته سنگين تر کرده است، اظهار کرد: خشک شدن سطح وسيعي از درياچه اروميه مديران اين سازمان را وا مي دارد تا الگوي کشت کشاورزي در حاشيه درياچه تغيير يابد چنانچه توصيه به کشت پسته و زعفران در اين راستا صورت گرفته است.
او با اشاره به خشکسالي احتمالي به دليل کاهش بارندگي هاي پاييزه، افزود: بايد ضمن مهار آب هاي سطحي و استفاده بهينه از آنها، بهره برداري از آب هاي زيرزميني را نيز از آبياري غرقابي به سمت آبياري مدرن و تحت فشار سوق دهيم.
محمديان با اشاره به اين که اين سازمان به مشکلات دامداران و کشاورزان اشراف کامل دارد، اظهار کرد: اين مشکلات حل نمي شود مگر با همراهي و همگامي مردم با مديران و خدمتگزاران آنان در سازمان جهاد کشاورزي که اميدواريم با همفکري و همکاري يکديگر بر همه مشکلات اين بخش فائق آييم.
محمديان با اشاره به اختصاص تسهيلات مختلف مالي براي بهبود وضعيت دامداري ها و کشاورزان گفت: ما مديران مديون اين مردم بوده و ملت ولي نعمتان ما هستند از اين رو رسالتي جز خدمت به مردم براي افزايش درآمد و بالا بردن رفاه و تامين امنيت غذايي آنان نداريم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان