نسخه شماره 2568 - 1389/11/20 -

 بانک مرکزي ليست 48 موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز را اعلام کرد 

بانک مرکزي براي اولين بار، ليست 48 موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز را اعلام کرد.
به گزارش ايسنا، در اطلاعيه بانک مرکزي آمده است: "بر اساس صورت جلسه ستاد عالي ساماندهي موسسات پولي غيربانکي که با حضور مسوولان امنيتي  قضايي و وزارت تعاون در تاريخ 11 بهمن ماه 89 در بانک مرکزي تشکيل شد، ليست 48 تعاوني آزاد منتشره از سوي بانک مرکزي فاقد مجوز بوده وفعاليت آن ها ممنوع است.
همچنين طي نامه اي از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته شده که از انجام تغييرات ثبتي اين موسسات اجتناب شود.
بر اساس اين گزارش بديهي است کساني که با مجوز ابطال شده اين موسسات اقدام به فعاليت کنند، به عنوان اخلال در نظام پولي کشور تحت پيگرد قرار خواهند گرفت."
در اطلاعيه بانک مرکزي مشخص نشده که چه نوع برخوردي با اين موسسات انجام خواهد شد، چون پيش از اين هم با وجود اخطارهاي فراوان و شديداللحن، بسياري از اين موسسات به فعاليت خود ادامه داده بودند. با اين حال، اين اولين بار است که نام موسساتي به عنوان موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز اعلام مي شود و پيش از اين بانک مرکزي تنها موسسات مجاز را اعلام مي کرد و از مردم مي خواست خودشان به غيرمجازها مراجعه نکنند.
از سوي ديگر بسياري از موسساتي که نام آن ها در اين ليست نيامده است هنوز مسير اخذ مجوزهاي قانوني در بانک مرکزي را طي نکرده و بسياري از مصوبات قانوني شوراي پول و اعتبار و بسته سياستي  نظارتي بانک مرکزي را رعايت نمي کنند اما تکليف برخورد با آنها هم هنوز مشخص نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان