نسخه شماره 2544 - 1389/10/20 -

 برگزاري همه پر سي استقلا ل جنوب سودان در ميان بيم و اميد 

مراکز راي گيري در همه پرسي تعيين سرنوشت جنوب سودان شاهد حضور گسترده راي دهندگان است. به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره، از همان نخستين ساعات آغاز راي گيري دهها هزار نفر از مردم جنوب سودان پاي صندوقهاي راي حاضر شدند. مراکز راي گيري شاهد صف طولاني از کساني است که مي خواهند راي خود را به صندوق بيندازند. چهار هزار ناظر بين المللي بر اين همه پرسي که با اتخاذ تدابير شديد امنيتي برگزار مي شود، نظارت دارند. به گزارش سي ان ان سي ان ان، مسئولان برگزاري همه پرسي در جنوب سودان، آن را غير منتظره و بي سابقه توصيف کرده اند .اين همه پرسي براي معتبر بودن مشارکت شصت درصدي را نياز دارد و تاکنون روند برگزاري اين همه پرسي آرام و بدون خشونت مهمي گزارش شده است. اين همه پرسي ظرف هفت روز برگزار مي شود اما مردم جنوب مي خواهند در روز نخست راي خود را به صندوق راي اندازند. مردمان جنوب سودان که عمدتا مسيحي يا پيروان باورهاي قديمي هستند، از مدتها پيش در انتظار چنين روزي بودند. تحليلگران پيش بيني کرده اند که مردم جنوب سودان به استقلال اين منطقه راي دهند. جنوبي هايي که مقيم شمال سودان هستند، در اين همه پرسي شرکت کرده اند اما حال و هواي مراکز راي گيري در شمال متفاوت از جنوب گزارش شده است. بسياري از جنوبي هاي مقيم شمال به خانه و کاشانه خود بازگشته اند. خبرنگار بي بي سي در خارطوم مي گويد بسياري از جنوبي هايي که در شمال سودان زندگي مي کنند، درباره آينده خود در صورت جدايي جنوب نگران هستند. به نوشته روزنامه تشرين، مردم سودان براي تعيين سرنوشت خود مبني بر جدايي جنوب از شمال و يا عدم جدايي، به پاي صندوق هاي راي رفتند. گفته مي شود اين همه پرسي سرنوشت ساز است، اما کسي توضيح نداده است که اين همه پرسي به نفع چه کسي و عليه چه کسي است؟ به هر حال به نظر نمي رسد توضيح مفهوم همه پرسي در شرايط کنوني فايده اي داشته باشد، چرا که زمان آن بدون در نظر گرفتن موعد اعلام نتيجه  اين همه پرسي به پايان رسيده است.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان