نسخه شماره 2544 - 1389/10/20 -

 حقوق پرستاران با اجراي قانون تعرفه گذاري دو برابر مي شود  

رئيس شوراي عالي نظام پرستاري از 2 برابر شدن حقوق پرستاران با اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري خبر داد.
به گزارش مهر، شمس الدين شمس در همايش بزرگ "نظام جمهوري اسلامي ايران، پرستاران، دستاوردهاي تاريخي" اظهار کرد: با اجراي طرح تعرفه گذاري طبق پيش بيني نظام پرستاري و توافقات انجام شده با وزارت بهداشت تا حدودي عدالت در پرداخت ها رعايت مي شود و دريافتي پرستاران به 2 برابر وضعيت فعلي افزايش مي يابد.
وي افزود: اين طرح به صورت پايلوت در 12 بيمارستان تهران آغاز شده و اميدواريم پس از 3 تا 6 ماه در سراسر کشور اجرا شود.
رئيس شوراي عالي نظام پرستاري در مورد قانون ارتقاي بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت گفت: اين قانون ابتداي دي ابلاغ و اجرايي شد و مجوز استخدام 23 هزار نفر کادر پرستاري نيز در راستاي جبران کمبود ناشي از اجراي اين قانون داده شد.
وي با اشاره به برگزاري آزمون استخدام 23 هزار پرستار در ششم اسفند امسال، افزود: اين تعداد پرستار پس از اعلام نتايج و طي مراحل استخدام در ابتداي سال 89 به سيستم درماني کشور اضافه مي شوند.
شمس تصريح کرد: اجراي اين طرح از اقدامات مهم دولت است و اميدواريم با همکاري و مشارکت مسوولان نتيجه مثبت خود را هر چه سريع تر داشته باشد.
وي تاکيد کرد: دستور رئيس جمهور مبني بر استخدام 23 هزار پرستار در کشور اقدامي مثبت در مسير رفع مشکلات پرستاران و توجه به اين قشر زحمتکش بود.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان