نسخه شماره 2544 - 1389/10/20 -

  فاز 3 کارخانه سيمان دورود بدليل آلودگي بالا تعطيل شد  

مديرکل حفاظت محيط زيست استان لرستان از تعطيلي فاز سوم کارخانه سيمان دورود بدليل آلودگي بالا خبر داد. محمد حسين بازگير در گفت وگو با مهر اظهار داشت: کارخانه سيمان دورود با سابقه نيم قرن آلودگي در اين شهرستان مشغول به فعاليت است. وي تصريح کرد: با توجه به پيگيري هاي انجام شده توسط اين اداره کل در فاز يک و دو اين کارخانه الکتروفيلتر نصب شد و تا حدودي آلودگي در اين کارخانه کاهش يافت. مدير کل حفاظت محيط زيست استان لرستان با اشاره به وضعيت فاز سوم کارخانه سيمان دورود، بيان داشت: متاسفانه ميزان آلودگي اين فاز کارخانه به دليل عدم نصب الکتروفيلتر بالا است. بازگير با اشاره به پيگيري هاي قضايي انجام شده از طريق مراجع قانوني از سوي محيط زيست، خاطرنشان کرد: با توجه به اين پيگيريها فاز سوم اين کارخانه از يکماه گذشته تاکنون تعطيل شده است.  وي تصريح کرد: اين در حاليست که فاز سوم کارخانه آلاينده سيمان دورود تا زمان تجهيز به الکتروفيلتر تعطيل باقي خواهد ماند.  مدير کل حفاظت محيط زيست استان لرستان با اشاره به پيگيريهاي محيط زيست براي رفع مشکل فاز سوم کارخانه سيمان دورود، يادآور شد: متاسفانه مشکل آلودگي کارخانه سيمان دورود بعد از نيم قرن هنوز رفع نشده است. بازگير با اشاره اينکه زماني که الکتروفيلترهاي اين کارخانه فعاليت نمي کند بازهم شهر دورود در دودهاي سيماني فرو مي رود، بيان داشت: از کل محصول توليدي هر کارخانه سيمان 10 درصد تبديل به غبار مي شود. شرکت سيمان دورود که متشکل از سه واحد مجزا بوده از بزرگترين توليد کنندگان سيمان در کشور است که در ميان مصرف کنندگان سيمان از شهرت بسياري برخوردار است. واحد شماره يک اين کارخانه در سال 1338 باظرفيت 300 تن در روز شروع به کار کرد و سپس با نصب مجدد يک کوره 300 تني ظرفيت را به 600 تن در روز افزايش داده و در نهايت پس از آن در سال 1343 با نصب يک کوره 400 تني، توليد اين کارخانه به هزار تن در روز افزايش يافت. واحد شماره دو اين کارخانه نيز يکي از واحدهاي توليدي شرکت سيمان دورود است که به روش خشک کار مي کند و در سال 1348 با ظرفيت اسمي هزار تن در روز به بهره برداري رسيده است.واحد شماره سه کارخانه سيمان دورود که بزرگترين واحد توليدي اين شرکت است نيز در سال 1359 شروع به کار کرد و توليد روزانه آن بالغ بر دو هزار و 500 تن است. کارخانه سيمان دورود با وجود اينکه يکي از مهمترين صنايعي است که در استان لرستان با سابقه 50 ساله در حال فعاليت است ولي متاسفانه اين صنعت شهر دورود را که همواره به عنوان پايتخت طبيعت ايران معروف بوده به شهري با دودهاي سيماني تبديل کرده است. روند آلودگي اين کارخانه که در وسط شهر دورود قرار دارد بارها از سوي محيط زيست مورد انتقاد و پيگيري قرار گرفت که در نهايت در دي ماه سال 87 الکتروفيلتر واحد شماره يک اين کارخانه در همايشي با عنوان "همايش آسمان آبي" نصب شد تا اين اميدواري در مردم شکل بگيرد که ديگر آسمان دورود تيره نخواهد بود.اين در حاليست که با توجه به اينکه استفاده از اين الکتروفيلتر بار زيادي را بر شبکه انرژي کارخانه وارد مي کند در برخي ساعات شب اين دستگاه از مدار خارج مي شود تا دوباره دودهاي سيماني در تاريکي شب بر روي شهر دورود سايه بيفکند. به هر حال به نظر مي رسد حتي نصب الکتروفيلتر نيز نتوانسته است که مردم شهرستان دورود را از دودهاي سيماني بزرگترين کارخانه سيمان کشور نجات دهد تا اين بار متوليان محيط زيست به فکر چاره ديگري براي رهايي شهر دورود از اين آلودگي باشند. در حالي شهر دورود بيش از 50 سال است که با آلودگي کارخانه سيمان دست و پنجه نرم مي کند و هنوز از اين معضل رهايي نيافته که اين روزها با وجود کشمکشهاي فراوان عمليات اجرايي کارخانه سيمان ديگري در نزديکي شهر نيم ميليون نفري خرم آباد مردم را نگران کرده است. به هر حال هر چند استدلالهاي زيادي براي ماندن کارخانه سيمان خرم آباد در محل فعلي از سوي متوليان اين کارخانه عنوان مي شود ولي بايد تجربه تلخ کارخانه سيمان دورود عبرتي باشد تا از اشتباهات تکراري در اين استان جلوگيري به عمل آيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان