نسخه شماره 2544 - 1389/10/20 -

 ز ن 20 ساله به دليل دروغگويي همسرش طلاق گرفت  

زني با حضور در شعبه 268 دادگاه خانواده (2) به علت ازدواج قبلي و دروغگويي همسرش، به زندگي مشترک خود با او پايان داد.
به گزارش ايسنا، در جريان رسيدگي به اين پرونده، زن 20 ساله درخواست طلاق خود را اين گونه طرح کرد: "يک سال و نيم پيش من و همسرم به عقد هم درآمديم و در دوران نامزدي، هيچ مشکلي نداشتيم و در 6 ماه گذشته با برگزاري مراسم عروسي، زندگي مشترک خود را شروع کرديم".
وي ادامه داد: آقاي قاضي من با صداقت کامل وارد زندگي شدم و اين براي من خيلي سخت بود که متوجه شدم همسرم قبل از ازدواج با من، با شخص ديگري ازدواج و اين مساله را از من پنهان کرده است.
مرد در پاسخ به پرسش قاضي مبني بر اينکه، مساله به اين مهمي را چگونه پنهان کرده است گفت: من به دليل علاقه فراواني که به همسرم داشتم نتوانستم اين مساله را بازگو کنم.  زن در ادامه رو به قاضي دادگاه گفت: اين آقا با گرفتن شناسنامه المثني و دلايل غير موجه به من دروغ گفته است و من تحت هيچ شرايطي حاضر به ادامه زندگي با اين فرد نيستم.
قاضي از زن درباره چگونه اطلاعش از قضيه پرسيد و زن در پاسخ گفت: چند ماه گذشته ما به يک مهماني از طرف اقوام همسرم دعوت شده بوديم که به تازگي از سفر حج برگشته بودند.
در اين مهماني بود که من با توجه به گفته هاي ديگران متوجه شدم، همسرم قبل از ازدواج با من با شخص ديگري ازدواج و اين مساله را از من پنهان کرده است.
اين زن درپايان در پايان کليه مهريه خود را که 1369 سکه بود، بخشيد و فقط خواهان طلاق شد.  قاضي شعبه 268 دادگاه خانواده (2)، با شنيدن اظهارات طرفين اين پرونده، اقدام به صدور حکم طلاق کرد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان