نسخه شماره 2541 - 1389/10/16 -

 نماينده صندوق ملل متحد:
 روزي بيش از يک مادر در ايران هنگام زايمان فوت مي کند 

نماينده صندوق ملل متحد گفت: سالانه 420 زن هنگام زايمان در ايران مي ميرند يعني روزي بيش از يک مادر در ايران فوت مي کنند.
به گزارش فارس، مهمت هولچي  اوز ديروز در هفتمين کنگره سلامت خانواده که در سالن  همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد افزود: اين کنگره درباره موضوعات اصلي مربوط به تحکيم خانواده و حفظ سلامتي برنامه ريزي شده است.
وي گفت: موضوعاتي از بلوغ، بهداشت جنسي در زمينه فاصله گذاري ميان فرزندان، تغذيه با شير مادر و بهداشت سالمندان مطرح است و دانشگاهيان، پزشکان و سياستگذاران را گرد هم آورده ايم تا به بحث و گفت وگو درباره اين مسائل بپردازند.
نماينده صندوق ملل متحد اضافه کرد: همه آگاهيم که رابطه پيچيده و چند وجهي ميان سلامت تک تک افراد و سلامت خانواده وجود دارد و استانداردهاي سلامت خانواده به شدت در سلامت خانواده و چگونگي حفظ سلامت افراد تاثير گذار است و در نتيجه به جاي توجه به فرد توجه به خانواده در بسياري از برنامه هاي بهداشتي در نظر گرفته مي شود.
هولچي اوز گفت: سلامت خانواده حوزه ميان بخشي بوده گر چه مسائلي مانند تنظيم خانواده، مادري ايمن يا سلامت باروري را شامل مي شود فراتر از اين مسائل را نيز در بر مي گيرد.
وي افزود: سلامت خانواده نه فقط به سلامت مادران، کودکان، نوجوانان، زنان، سالمندان، افراد نيازمند مراقبت هاي بهداشتي خاص و جمعيت محروم از مراقبت هاي بهداشتي سر و کار دارد بلکه با يک رفتار جمعيت منجمله نقص ها و مسئوليت هاي مردم و زنان در خانواده ارتباط پيدا مي کند.
نماينده صندوق ملل متحد اضافه کرد: طي 30 گذشته صندوق جمعيت ملل متحد به تدريج همکاري هاي محکمي را در حوزه سلامت خانواده به ويژه سلامت باروري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شکل داد.
وي گفت: اين همکاري نتايج درخشاني به بار آورده است که به وضوح در شاخص هاي سلامت باروري کشور منعکس مي شود از سال 1990 نرخ مرگ و مير مادران و نرخ مرگ و مير شيرخواران به طور قابل ملاحظه اي کاهش پيدا کرده است. وسعت پوشش مراقبت هاي پيش از تولد و زايمان هاي ايمن در مراکز و بيمارستان هاي مادران تقريبا به سطح جهاني رسيده است و در عين حال نرخ شيوع پيشگيري از بارداري با تمام روش ها به ميزان 79 درصد افزايش پيدا کرده است.
هولکي اوز اضافه کرد: امروزه جهان دستاوردهاي اساسي و مهم ايران را در زمينه سلامت باروري به رسميت مي شناسد و اين دستاوردها و موفقيت در برنامه تنظيم خانواده و نيز کاهش چشمگير مادران و کودکان را شامل مي شود.
وي اضافه کرد: همه اطلاع داريد که تخمين هاي جهاني در رابطه با نرخ مرگ و مير مادران در ايران 30 در 100 هزار تولد نوزاد است و تخميني که از سوي وزارت بهداشت نيز پذيرفته شده است.
وي گفت: اين دستاورد بسيار تاثير گذار است و ايران از هم اکنون به هدف پنجم از اهداف هزاره دوم دست پيدا کرده است. با وجود کاهش مرگ و مير مادران به ميزان سه چهارم تا سال 2015 است. هنوز هر سال 420 زن در ايران مي ميرند يعني روزي پيش از يک مادر فوت مي کند.
نماينده صندوق ملل متحد اضافه کرد: نماينده فراموش کنيم علي رغم موفقيت هاي ما هنوز چالش  هايي مانند نياز به بهبود کيفيت مراقبت هاي بهداشتي، از ميان برداشتن ناهمگوني در وضعيت سلامت مناطق مختلف، کاهش مرگ و مير جنين و نوزاد و برخورد با مشکلات جديد سلامت خانواده باقي است.
هولکي اوز اضافه کرد: صندوق جمعيت ملل متحد با وزارت بهداشت براي رفع اين چالش ها همکاري تنگاتنگي دارد که در قالب پروژه هاي مشترک با هدف بهبود کيفيت برنامه ها و مسائل سلامت باروري تصميم  چشم انداز هاي آينده براي بهداشت باروري نوجوانان در فعاليت براي آموزش و بهداشت و همچنين ايجاد سيستم ابهام يافته پايش و ارزش يابي خدمات سلامت باروري، از حمايت هاي مالي و فنيDHF  صورت مي گيرد.
وي گفت: دبير کل سازمان ملل بان کي مون به همراه سران دولت ها،  موسسات و سازمان هاي مردم نهاد و شرکت ها در سال2010 برنامه راهبردي جهاني براي سلامت زنان و کودکان را آغاز کرده است که در آن فعاليت هاي کليدي براي بهبود سلامت زنان و کودکان در سراسر جهان با قابليت نجات جان 16 ميليون نفر تا سال 2015 تعيين شده است.
هولکي اوز اين برنامه راهبرد جهاني منابع توسعه مديريت مالي، تقويت  سياست ها و بهبود ارائه خدمات را مشخص کرده و ساختار هاي بين المللي براي گزارشگري نظارت در پاسخگو بودن در سطح جهاني در رابطه با سلامت زنان و کودکان را فعال مي سازد.
وي اضافه کرد: صندوق جمعيت ملل متحد يونيسف، سازمان بهداشت جهاني و بانک جهاني نيروهاي خود را تحت عنوان(+ H4)  متحد کرده است تا کشورهايي با بالاترين نرخ مرگ و مير مادر و نوزاد را حمايت کند.شرکاي(+ H4)  نياز سنجي هاي فوري در زمينه زايمان و نوزادان را حمايت کرده و به برنامه هاي بهداشت مادران نوزادان، کودکان بسيج منابع، افزايش تعداد نيروهاي کاري ماهر در زمينه خدمات بهداشتي و توسعه دسترسي به خدمات بهداشت باروري کمک مي کنند.
نماينده صندوق ملل متحد افزود: صندوق جمعيت ملل متحد به توسعه سلامت خانواده در ايران تعهد کامل دارد و آماده است تا تجربيات موفق ايران در زمينه سلامت باروري در سلامت خانواده را در ديگر کشورها تبليغ کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان