نسخه شماره 2515 - 1389/09/14 -

 کسر 1/5درصد ازحقوق بازنشستگان به منظور پرداخت حق بيمه درمان بررسي مي شود 

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري از تشکيل کار گروهي به منظور بررسي پرداخت مطالبات ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از مهر 86 تا مهر 87 در دولت خبر داد و اعلام کرد: رقم اين مطالبات بالغ بر 2 هزار ميليارد تومان است.  به گزارش ايسنا، ايراندخت عطاريان در نشستي خبري که صبح ديروز برگزار شد، با اشاره به اينکه ماده 26 قانون مديريت خدمات کشوري و مصوبه سال 87 هيات وزيران ناظر بر پرداخت اين مطالبات است، عنوان کرد: براي پرداخت يکباره اين مطالبات يک ساله بايد سهام ويژه اي در اين موضوع خارج از بورس و با قيمت توافقي با تصويب هيات عالي واگذاري مربوطه پرداخت شود.  وي درباره اينکه بازنشستگان در سال جديد با وجود افزايش تنها شش درصدي حقوق خود ناچار به پرداخت 1/5 درصد از حقوق خود به منظور حق بيمه خدمات درماني شده اند، عنوان کرد: هرچند اين اتفاق مرتبط با صندوق بيمه خدمات درماني است، اما در عين حال کارگروه ويژه اي براي بررسي اين موضوع در صندوق بازنشستگي کشوري تشکيل شده و موضوع در دست بررسي است.  وي درباره پرداخت معوقات قبل از سال 79 موظفان نيز تشريح کرد: صندوق بازنشستگي کشوري متولي پرداخت پاداش قبل از سال 79 بازنشستگان و موظفان بوده است و بر اين اساس بالغ بر يک هزار ميليارد تومان به منظور پرداخت اين مطالبات هزينه کرده است.  به گفته وي موظفاني که تاکنون موفق به دريافت مطالبات خود نشده اند، مي توانند با مراجعه و اعلام اين موضوع مطالبات خود را در حقوق همان ماهي که مراجعه کرده اند، دريافت کنند.  وي در عين حال تاکيد کرد: اين موضوع منوط به احراز حيات فرد موظف است.  به گفته عطاريان، بالغ بر 440 هزار نفر از افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري را موظفان تشکيل مي دهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان