نسخه شماره 2515 - 1389/09/14 -

 پس از تاييد دادستان کل کشور
 4 قاچاقچي مواد مخدر در اصفهان به دار مجازات آويخته شدند 

چهار سوداگر مرگ در محوطه زندان مرکزي اصفهان اعدام شدند.
به گزارش ايسنا و به نقل از روابط عمومي دادگستري اصفهان، محکوم عليه  اول "عبداله ن" در رابطه با نگه داري و در معرض فروش قرار دادن 495 گرم کراک ومحکوم عليه دوم "ظريف-د" در رابطه با نگه داري مقدار نه کيلو و450 گرم کراک به اعدام محکوم شد.
محکوم عليه سوم "بختيار-س" متولد 1345 نيز داراي سابقه در رابطه با مواد مخدر به موجب راي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان به جرم نگه داري74 کيلو و 800 گرم کراک وحمل و نگه داري 56 کيلو و 100 گرم کراک ونگه داري 603 گرم ترياک و94 گرم سوخته ترياک و دو دستگاه وافور واعتياد به مواد مخدر به اعدام و دو سال حبس ومبلغ 18200000 ريال جزاي نقدي و70 ضربه شلاق محکوم شد.
محکوم عليه چهارم "مسعود ق" متولد 1351 نيز به جرم جاسازي و حمل 261 گرم کراک به موجب راي شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان به اعدام و مصادره اموال به استثناي هزينه متعارف زندگي محکوم شد.
اين چهار حکم به تاييد دادستان کل کشور رسيد و به اين ترتيب هر چهار محکوم صبح روز گذشته و پس از آنکه درخواست عفوشان در دو نوبت مورد مخالفت قرار گرفت پس از طي مراحل و تشريفات قانوني به دار مجازات آويخته شدند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان