نسخه شماره 2515 - 1389/09/14 -

 معاون سياسي سپاه:
 انحراف خواص ناشي از هواهاي نفساني است  

معاون سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: انحراف خواص ناشي از هواهاي نفساني است.  به گزارش ايسنا سردار يدالله جواني در همايش استاني فرهيختگان و هاديان سياسي بسيج و سپاه استان سمنان با اشاره به کلمه هادي سياسي گفت: هادي سياسي کسي است که نقش هدايتگري سياسي را در حوزه پيراموني خود به عهده دارد و براي اين که اين نقش حقيقي باشد، بايد در خود و مخاطب 3 باور اساسي را عملياتي کند.  جواني افزود: باور اول اين است که بدانيم امروز در صحنه حقيقي جنگ هستيم و در جنگ نرم اين باور سخت تر است، باور دوم بايد اين باشد که بدانيم، صحنه نبرد پيش روي ما، صحنه نبرد حق و باطل است و باور سوم اين که بدانيم در اين جنگ بايد به تکاليف خود که هما نا دفاع از جبهه حق و مبارزه با جبهه باطل است، عمل کنيم.  معاون سياسي سپاه پاسداران همچنين گفت: پس از حصول باور جنگ و دشمن، بايد به شناخت رسيد و اين شناخت را به مخاطبين انتقال داد و اولين گام شناخت اين است که بدانيم طرفين جبهه حق و باطل چه کساني هستند، به عبارتي جريان شناسي و جبهه شناسي براي شناخت صحيح ضروري است.  جواني گفت: گام دوم شناخت، شناسايي شيوه ها، برنامه ها و ابزار دشمن در جنگ است و حصول اين شناخت در جنگ نرم، يعني بصيرت، به عبارتي بصيرت قدرت شناخت حق از باطل است.  وي افزود: تشخيص حق از باطل در شرايط فتنه دشوارتر است چراکه معناي فتنه درهم آميختن حق و باطل است. جواني با اشاره به مختصات جبهه جنگ نرم گفت: يکي از ويژگي هاي صحنه نبرد نرم فعلي، جهاني بودن صحنه نبرد حق و باطل است به گونه اي که جبهه باطل بصورت منسجم با محوريت آمريکا در يک طرف و جبهه حق بصورت منسجم و با محوريت جمهوري اسلامي ايران در طرف ديگر است. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان