نسخه شماره 2503 - 1389/08/25 -

 روابط فرهنگي بين پزشک و بيمار اصلا ح شود 

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که بايد ارزش هايي که جامعه پزشکي از ديرباز داشته حفظ و تقويت شود، درباره واگذاري تجهيزات دفاع شخصي به پزشکان گفت: اين يک راه حل مقطعي است، ريشه  حل مشکلات در اصلاح روابط فرهنگي بين جامعه پزشکي و قشرهاي مختلف پزشکان و بيماران است.  سيامک مره صدق در گفت وگو با ايسنا، درباره اقدام سازمان نظام پزشکي در مورد ارايه تجهيزات دفاع شخصي به پزشکان، تصريح کرد: خيلي لزومي براي واگذاري وسايل دفاع شخصي به پزشکان حس نمي کنم، در دوره گذشته هم که اين طرح اجرا شد نگرفتم، هم اکنون نيز خيلي علاقمند به گرفتن اين تجهيزات نيستم، چراکه داشتن اين گونه وسايل يکسري مسووليت ها براي  فرد دارنده ايجاد مي کند و نياز به رعايت موارد حفاظتي خاص دارد. نماينده کليميان در خانه ملت ادامه داد: کافي است که کيف حاوي اين تجهيزات جايي جا بماند و مورد سو»استفاده يک عده قرار گيرد، لذا بايد با ديد فرهنگي به قضيه نگاه کنيم و به دنبال ارتقاي جايگاه پزشک در فرهنگ مردم و ديدگاه هاي آنها باشيم، و آن حالت خاص که تا چند سال پيش هم پزشکان در ايران داشتند و امين مردم بودند را به جامعه پزشکي برگردانيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان