نسخه شماره 2499 - 1389/08/20 -

 احسان حدادي:
 دو سال است منتظر دريافت هزينه عمل دستم هستم  

قهرمان پرتاب ديسک ايران و آسيا با بيان اينکه هميشه بايد قبل از مسابقات مهم دغدغه اي ورزشکاران را آزار ندهد، گفت: هنوز پول عمل جراحي دو سال پيش دستم را نگرفته ام. به گزارش مهر، احسان حدادي سال 2008 بعد از موفقيت در رقابت هاي ليگ دووميداني جهان و شکستن رکورد آسيا دچار مصدوميت شد. اين ورزشکار پيش از بازيهاي المپيک از ناحيه دست دچار آسيب ديدگي شديد شد و همين مسئله باعث کسب يک نتيجه ضعيف توسط وي در پکن شد. حدادي دو سال پيش در آلمان مورد عمل جراحي قرار گرفت که اين جراحي هزينه اي بيشتر از 20 ميليون تومان داشت اما تا به امروز تنها بخشي از هزينه درمانش را از مسئولين دريافت کرده است. احسان حدادي گفت: بعد از گذشت دو سال تنها 7 ميليون تومان اين هزينه را از فدراسيون پزشکي ورزشي دريافت کرده ام. طبق قانون بعد از تائيد مدارک مبلغ دو ميليون تومان را هم از صندوق حمايت از ورزشکاران خواهم گرفت اما ظاهرا اين مدارک قرار است براي تائيد به بيمارستان آلمان ارسال شود که خود همين مسئله هزينه زياد و وقت زيادي مي طلبد. وي با بيان اينکه من تمام هزينه درمانم را مي خواهم نه بخشي از آن را، افزود: با  اين طولاني شدن پروسه دريافت هزينه هاي درمانم به نظر مي رسد بهبود و بازگشت يک قهرمان ملي پوش براي ورزش کشورمان اهميتي ندارد و بايد هميشه ورزشکار در هر شرايطي  دغدغه حل مشکلاتش را د       اشته باشد. مگر من به عنوان يک ورزشکار چه درآمدي دارم که بايد اين هزينه را بپردازم و براي دريافت آن دو سال تلاش کنم؟وي در پايان به پرداخت پاداش 5 ميليون توماني سازمان تربيت بدني به ورزشکاران اعزامي به گوانگجو خبر داد و گفت: پرداخت اين پاداش در آستانه بازيهاي آسيايي روحيه مضاعفي را به ورزشکاران اعزامي به اين رقابت ها داده است. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان