نسخه شماره 2499 - 1389/08/20 -

 راه اندازي بازارچه کتاب در 5 نقطه شهر 

معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با بيان اينکه شهرداري در دو محور اصلي محتوايي و کالبدي، برنامه هاي هدفمند و متناسب با نياز مخاطبين را به مناسبت هفته کتاب در سطح مناطق 22گانه به اجرا مي رساند، گفت: به مناسبت هفته کتابخواني، در پرتابل هاي شهر، فضايي بالغ بر5 هزار و 600 مترمربع به هويت بخشي سيماي بصري شهر درباره کتاب اختصاص يافته و 5 بازارچه کتاب در 5 نقطه از شهر راه اندازي مي شود. دکتر محمد هادي ايازي در گفت و گو با تهران سما" در خصوص اقدامات و برنامههاي شهرداري تهران به مناسبت هفته کتاب اظهار داشت: بزرگداشت هفته کتاب و نمايشگاه ياد يار مهربان، در جهت تکريم اصحاب قلم و کتاب برگزار ميشود، و شهرداري تهران نيزدراين راستا تمام تلاش و اهتمام خود را به کار مي گيرد تا ميزباني شايسته براي اين نمايشگاه باشد. وي ادامه داد: با نزديک شدن به زمان برپايي هفته کتاب و کتابخواني وبا توجه به مسئله مهم توسعه و ارتقاي کتابخواني و فراهم آوردن نهضت مطالعه مفيد، شهرداري تهران در دو محور اصلي محتوايي و کالبدي، برنامه هاي هدفمند و متناسب با نياز مخاطبين را در سطح مناطق 22گانه شهر طراحي کرده، که اجراي آنها زمينه هاي پربارتر گراميداشت اين هفته را فراهم خواهد کرد. معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران افزود: ايجاد 5 بازارچه کتاب در 5 نقطه تهران، راه اندازي مجتمع هاي بزرگ کتاب، ايجاد و راه اندازي کتابخانه نابينايان در 5 پهنه شهر، توسعه کتابخانه هاي شبانه روزي، راه اندازي 14 کتابخانه تخصصي سازمان ها و شرکت هاي تابعه شهرداري از جمله اقدامات در عرصه احداث و تاسيس بوده و درعرصه تجهيز کتابخانه ها و خريد  ملزومات مورد نياز آنها نيز بودجه قابل توجهي در نظر گرفته شده است. دکتر ايازي با بيان اين مطلب که يکي از دغدغه هاي اصلي مديريت شهري، هويت بخشي به شهر است که با توجه به هفته کتاب در پرتابل هاي شهر، فضايي بالغ بر5 هزار و600 مترمربع به هويت بخشي سيماي بصري شهر و اطلاع رساني درباره کتاب و کتابخواني اختصاص يافته است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان