نسخه شماره 2494 - 1389/08/15 -

 در حمايت از مردم مظلوم فلسطين
 شمشيربازان ايران از رقابت با نمايندگان رژيم صهيونيستي سر باز زدند  

چهار شمشيرباز کشورمان در رقابت هاي جهاني فرانسه در حمايت از ملت مظلوم و ستم ديده فلسطين برگي ديگر به افتخارات تاريخ ورزش افزودند و مقابل رقباي رژيم جنايتکار و اشغالگر قدس قرار نگرفتند.
به گزارش ايسنا، در اين مسابقات که درسه اسلحه سابر، اپه و فلوره در پاريس در حال برگزاري است حامد صداقتي و سيد حسين عابدي ملي پوشان اسلحه اپه، رقباي رژيم اشغالگر قدس را به رسميت نشناختند و در مسابقه حضور نيفتند.
همچنين در اسلحه فلوره محمد حسين ابراهيمي و حامد صياد قنبري نيز پس از اينکه براساس قرعه با نمايندگاني از رژيم اشغالگر قدس مواجه شدند، مقابل اين حريفان به ميدان نرفتند.
دررقابت هاي اسلحه اپه علي يعقوبيان و محمدرضايي هر کدام با کسب 4 پيروزي و قبول دو شکست به مرحله حذفي صعود کرده و رقابت هاي خود را پيگيري مي کنند.
در اسلحه سابر حميد رضا طاهرخاني براي اينکه مقابل حريفي از رژيم اشغالگر قدس به ميدان نرود در مرحله حذفي 96 نفر برتر نتيجه را مقابل حريفي از اوکراين واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.
در همين اسلحه مجتبي عابديني پس از صعود به مرحله حذفي 96 نفري مقابل پيله قهرمان جهان و المپيک 13-15 باخت و حذف شد.
پرويز درويشي نيز مقابل سابريست آمريکايي در جدول 96 تايي در حالي که 2-3 پيش بود به علت آسيب ديدگي زانو با راي داور اجازه ادامه بازي نيافت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان