نسخه شماره 2494 - 1389/08/15 -

 ته ديگ هاي سوخته، عامل بروز سرطان هاي مري و معده 

عضو کميته اجرايي پنجمين کنگره انجمن علمي جراحان عمومي با بيان اينکه خوردن ته ديگ هاي سوخته و افزايش مصرف کربوهيدرات ها نظير برنج به ويژه در مناطق شمالي کشور افزايش بروز سرطان مري و معده را سبب شده است، گفت: نوشيدن چاي داغ و سوختگي مري نيز بروز سرطان مري را موجب مي شود.
به گزارش دبيرخانه پنجمين کنگره انجمن علمي جراحان عمومي، آرمين استفاده از فست فودها و نمک به مقادير فراوان را از ديگر علل بروز سرطان مري و معده برشمرد و افزود: افزايش سن اميد به زندگي، تغيير وضعيت زندگي و تغذيه، افزايش استعمال دخانيات و شرايط محيطي ميزان بروز سرطان را در کشور افزايش داده است.
وي استعمال دخانيات را دشمن درجه يک سلامتي و علت اصلي ايجاد انواع سرطان ها عنوان کرد و افزود: به علت شيوع فراوان سرطان معده در ژاپن غربالگري اين سرطان از سنين کم و مراحل ابتدايي انجام مي شود.
آرمين مراجعه براي انجام تست ها و آزمايش هاي غربالگري را از دهه 5 به بعد توصيه کرد و يادآور شد: اگر تشخيص و درمان به موقع و زود هنگام انجام شود 5 سال پس از درمان و تحمل عوارض آن فرد طول عمر طبيعي را خواهد داشت.
عضو کميته اجرايي پنجمين کنگره انجمن علمي جراحان عمومي از روش هاي اندوسکوپي و اندوسونو به عنوان روش هاي تشخيصي با هدف تشخيص و درمان زود هنگام و اثربخش نام برد و يادآور شد: سرطان معده در مردان شايع تر است.
پنجمين کنگره انجمن علمي جراحان عمومي 19 تا 21 آبان 89 با موضع سرطان هاي شايع در ايران با حضور اساتيد برجسته در هتل المپيک تهران برگزار مي شود که شرکت براي عمومي آزاد است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان