نسخه شماره 2478 - 1389/07/26 -

 عضو هيات رييسه کميسيون صنايع
 واردات بي رويه،رقابت سالم را ازبين مي برد  

عضو هيات رييسه کميسيون صنايع، واردات بي رويه بعضي از کالاهاي بي کيفيت ازکشورهايي مانند چين را موجب ضربه زدن به صنعت و توليدات داخلي کشوردانست و گفت: اين مسئله به نوعي زمينه رقابت سالم در کشور را ازبين مي برد.
سيدشريف حسيني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه که کشورچين با ظرفيت  کاري بالا در نوع توليدات خود داراي درجه بندي هاي مختلف است و کالاهاي درجه پايين خود را به کشورهاي آسيايي صادر مي کند افزود: توليدات داخل کشوربه دليل هزينه تمام شده بالا ازنظرکيفيت، بسيار بهتراز محصولاتي است که از برخي کشورها مثل چين وارد مي شوند. حسيني با يادآوري اينکه البته قيمت تمام شده اين کالاها،نسبت به کالاهاي وارداتي بيشتراست تصريح کرد: استفاده خريداران از کالاهاي وارداتي، نيزموجب از دست دادن زمان و البته ضربه زدن به توليدات داخلي مي شود.  نماينده اهواز اظهار داشت: ما با خريد کالاهاي بي کيفيت مجبور به دوباره کاري پس از خريد هستيم; يعني قطعات استفاده شده پس از مدتي خراب مي شوند و مردم دوباره بايد کالاي مورد نظر را خريداري کنند، بنابراين مي توان گفت که مردم هزينه و زمان مضاعفي را صرف مي کنند.  حسيني به تاکيد مقام معظم رهبري به موضوع مديريت واردات اشاره کرد و گفت: براساس فرمايشات مقام معظم رهبري، مديريت واردات به معني جلوگيري از واردات نيست و واردات بايد براساس نيازهاي داخلي تعريف شود. عضو کميسيون صنايع  افزود: اگراين اتفاق بيفتد، اشتغالي که ما با سرمايه و هزينه کشور براي ديگر کشورها ايجاد مي کنيم در داخل کشور ايجاد خواهيم کرد. با ايجاد اشتغال و توليد مطمئنا سود و ارزش افزوده نيز در کشور باقي خواهد ماند، به اين ترتيب با فراهم شدن شرايط سرمايه گذاري دربانک ها و وام دادن به واحدهاي صنعتي، چرخه اقتصادي در کشور به گردش در مي آيد و رونق اقتصادي ايجاد خواهد شد.
عضو هيات رييسه کميسيون صنايع با تاکيد به اينکه بايد با اعمال مديريت واردات، نه به معني جلوگيري از آن، وضعيت را در اين زمينه بهبود ببخشيم تصريح کرد: با توجه به اهميت اين موضوع، در کميسيون تخصصي، نشستي را تحت عنوان صنايع و معادن با حضور وزير صنايع و معادن، وزير اقتصاد و مسوولان مربوطه برگزار و موضوع مديريت در اين نشست مطرح شد و دولت نيز کار گروهي را تحت عنوان کارگروه مديريت واردات از ميان اعضاي هيات دولت انتخاب کرد.
نماينده اهواز با يادآوري اينکه اين کارگروه به رياست وزير اقتصاد فعاليت خود را آغاز کرده است و نشست هاي مداومي را برگزار مي کند افزود: از نخستين اقدام هاي اين کارگروه مي توان به موضوع جلوگيري از واردات برنج اشاره کرد. حسيني عنوان کرد: مديريت واردات در کشور در واقع بايد کالاهاي را مورد توجه قرار دهد که موضوع قاچاق آن ها مطرح است که اين کالاها در بنادر بايد با يک دستور و بخش نامه از ورودشان جلوگيري شود،مثل کالاهايي مثل برنج که دستوري مبني بر جلوگيري از واردات آن صادر شده و ديگر وارد نمي شود. نماينده اهواز يادآورشد که در مرزهاي استان خوزستان شرايط به گونه اي نيست که واردات کالاهاي قاچاق آن چناني صورت گيرد اما در ديگر مرزهاي کشور هم چون مرز پاکستان با ايران، مرز افغانستان با ايران، از سمت استان کرمانشاه و کردستان لازم است برنامه ريزي دقيقي براي جلوگيري از واردات کالاهاي قاچاق وجود داشته باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان