نسخه شماره 2478 - 1389/07/26 -

 وزير آموزش و پرورش خبرداد:
 توقف بازنشستگي پيش از موعد به دليل موانع قانوني ونبود اعتبارات  

وزير آموزش و پرورش در مورد بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان، گفت: به دليل موانع قانوني و همچنين نبود اعتبار در اين بخش، شرمنده فرهنگياني هستيم که متقاضي بازنشستگي پيش از موعد هستند.
به گزارش ايلنا، حميدرضا حاجي بابايي در حاشيه نواختن زنگ «پيوند اوليا و مربيان» با بيان اينکه تا قبل از نهايي شدن برنامه پنجم بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان زن با سابقه 25 سال خدمت که داراي مشکل خاص باشند، اجرايي مي شود، گفت: درباره بازنشستگي پيش از موعد آن دسته از فرهنگياني که داراي مشکلات خاص هستند، اما در بودجه سنواتي آموزش و پرورش اعتباري جداگانه براي اين بخش در نظر گرفته نشده است، اما دولت در مصوبه اي اعلام کرده است که ارگان ها در صورتي که بخواهند نيرويي را پيش از موعد بازنشسته کنند، بايد از منابع داخلي اعتبار آن را تامين کنند، اين در حاليست که آموزش و پرورش منابع داخلي ندارد.
حاجي بابايي گفت: در حال حاضر قانون بازنشستگي پيش از موعد براي آن دسته از فرهنگياني که داراي سابقه خدمت 25 تا 26 ساله هستند، وجود دارد، اما به لحاظ نبود اعتبار شرمنده فرهنگيان هستم، چون راهي نبود که بتوانيم به خواسته آن ها جامع عمل بپوشانيم، چرا که اگر تعداد آنها مشخص بود مي توانستيم فکري کنيم، اما وقتي اين کار شروع مي شود، همه به نوعي توقع دارند در مورد آنها نيز اجرا شود، لذا باعث مي شود که نتوانيم موارد خاص و ويژه را نيز دنبال کنيم.
وزير آموزش و پرورش با بيان اين که برنامه پنجم دولت در دست تدوين است و سياستگذاري در مورد بازنشستگي به عنوان يک بحث جدي در حال پيگيري است، گفت: اميدواريم در اين سياستگذاري يک فکر اساسي در کشور انجام بگيرد و چنان چه کسي مشکلي داشت و متقاضي بازنشستگي پيش از موعد بود، بتوان براي آنها راهکاري انديشيد ضمن آن که هر قانوني که تصويب مي شود، بايد اعتبار لازم آن نيز تخصيص يابد تا با مشکل مواجه نشويم.
وي در توضيح بيشتر گفت: تا قبل از نهايي شدن برنامه پنجم بازنشستگي پيش از موعد براي فرهنگيان زن با سابقه 25 سال خدمت که داراي مشکل خاص باشند، اجرايي مي شود.
وي با بيان اينکه طبق قانون، کودکان از روزي که بدنيا مي آيند تا 18 سالگي در اختيار آموزش و پرورش هستند، گفت:از اين پس مجوز فعاليت مهدکودک ها و پيش دبستاني ازسوي آموزش و پرورش صادر مي شود، از اين پس سياستگذاري، برنامه ريزي، توليد کتب و محتوا و صدور مجوز فعاليت مهدکودک ها و پيش دبستاني ازسوي آموزش و پرورش صورت مي گيرد; داعيه نداريم، مسوليتمان افزايش پيدا کند و دنبال اين هم نيستيم، اما فرآيند تعليم و تربيت بايد در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد.
با استخدام 40 هزار نفر جلوي 40 هزار پارتي بازي گرفته شد

وزير آموزش و پرورش گفت: با استخدام 40 هزار نيروي جديد به آموزش و پرورش از 40 هزار پارتي بازي جلوگيري کرديم، به طوري که تعدادي از فرزندان مديران کل آموزش و پرورش نيز در اين آزمون مردود شدند.
به گزارش ايسنا، حميدرضا حاجي بابايي با بيان اينکه  اين استخدام 40 هزار جوان ليسانس و فوق ليسانس را به سر کار و زندگي برد، اظهار کرد: در طول هشت ماه گذشته که مقدمات برگزاري آزمون در دست پيگيري بود، از هيچ قدرت سياسي و غيرسياسي يک نامه را نپذيرفته و هيچ کس را به صورت سفارش قبول نکرديم.
وزير آموزش و پرورش تصريح کرد: براساس قانون مجلس 60 هزار حق التدريسي بايد طي پنج سال استخدام مي شدند که 40 هزار نفر از آن ها را امسال انتخاب کرديم، همچنين براساس قانون مجلس شوراي اسلامي هفت هزار نهضتي نيز بايد طي سه سال استخدام شوند که امسال سه هزار نفر از اين تعداد به استخدام آموزش و پرورش در آمدند.  وي درباره تکليف نيروهاي شرکتي، يادآور شد: زماني که وارد آموزش و پرورش شدم نامه هاي متعددي از مراجع قانوني از جمله مجلس، آموزش و پرورش ارسال شد تا تخلفي را که درخصوص جذب نيروهاي شرکتي صورت گرفته بود، اصلاح کنيم.
حاجي بابايي در توضيح بيشتر، بيان کرد: با توجه به اينکه زمان ورود من به آموزش و پرورش آبان ماه بود و در آن زمان امکان خالي کردن از اين نيروها نبود، تا خردادماه صبر کرديم و پس از خرداد ماه با فسخ قرارداد شرکتي ها، اين کار ساماندهي شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان