نسخه شماره 2478 - 1389/07/26 -

 تعهد پيمانکاران در مقابل خرابي دستگاه کارتخوان اتوبوس ها  

معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران با تاکيد بر اين که پيمانکار دستگاه هاي کارت خوان اتوبوس نسبت به خرابي هر دستگاه بايد پاسخگو باشد و جريمه بپردازد، گفت: از بين 12 هزار دستگاه کارت خوان اتوبوس، قطعا بخشي از آن هم دچار مشکل و خرابي مي شود.
به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران، جعفر تشکري هاشمي با اعلام اين که در حال حاضر بيش از 12 هزار دستگاه کارت خوان بر روي بيش از پنج هزار دستگاه اتوبوس شهر تهران نصب است، گفت: اين تعداد دستگاه کارت خوان جداي از دستگاه هاي نصب شده در خطوط تندرو(BRT)  کنترل مي شوند. وي با بيان اين که دستگاه هاي الکترونيکي نيز احتمال خرابي دارند و نمي توان خرابي هاي آن ها را رد کرد، يادآور شد: حتي اگر يک درصد از اين 12 هزار کارت خوان دچار مشکل شوند، حدود 120 دستگاه اتوبوس ما بدون کارت خوان خواهند بود و ما نيز مساله اشکالات کارت خوان ها را جدي تلقي مي کنيم. معاون ترافيک شهردار تهران با اشاره به قراردادي که با پيمانکار مربوط به دستگاه هاي کارت خوان منعقد  کرده اند، تصريح کرد: خرابي هر دستگاه کارت خوان جريمه قابل توجهي را براي پيمانکار به همراه دارد و بايد رقمي معادل بليت دريافت شده را به عنوان جريمه هر دستگاه اتوبوس کارت خواني که نقص دارد، بپردازد. وي ادامه داد: تنها در خط يکBRT  دستگاه کارت خوان در ايستگاه ها نصب شده است و در خطوط ديگر اين شرايط را براي کارت خوان ها نداريم، به همين دليل کنترل دستگاه هاي مشکل دار در ايستگاه ها راحت تر است. تشکري هاشمي اضافه کرد: کليه دستگاه هاي نصب شده بر روي اتوبوس ها هر شب در پايانه ها کنترل مي شوند و راننده در قبال دستگاه هاي مشکل دار به شرکت پيمانکار موظف به پاسخگويي است. وي با تاکيد بر اين که موضوع بليت الکترونيک و همراهي مردم در اين طرح زمان بر است، خاطر نشان کرد:ما در مرحله گذر به سر مي بريم، چرا که عده اي از مردم بليت به همراه ندارند، عده اي بليت نمي دهند و براي عده اي نيز توجيح اقتصادي بليت الکترونيک هنوز صورت نگرفته است، به همين دليل فعلا اصراري بر استفاده از بليت الکترونيک و حذف بليت کاغذي نداريم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان