نسخه شماره 2468 - 1389/07/14 -

  همشهري 24 منتشر شد 

شماره 55 نشريه 24 ويژه سينما و تلويزيون همشهري ماه، مهرماه 89 در 164 صفحه منتشر شد. مطلب اصلي اين شماره از نشريه، گفت وگو با شهاب حسيني برنده تنديس بهترين بازيگر مرد با عنوان «دنبال يک لقمه معرفت مي گردم» است.
«خط باريک قرمز، پرونده يک موضوع: نظارت و مميزي در سينما» «راهنمايي فيلم 2010» «درباره الي و...» «يک سال بعد»، «چرا مردم سينما نمي روند» و مطلبي در مورد سريال هاي قلب يخي و قهوه تلخ همراه با 16 صفحه ضميمه راهنماي فيلم جنگي، از مهمترين عناوين اين شماره از نشريه است. اين نشريه تمام رنگي با کيفيت مناسب و با قيمت 2000 تومان در اختيار علا قه مندان قرار گرفته است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان