نسخه شماره 2463 - 1389/07/07 -

 سلطانيه مطرح کرد :
 بازشدن فصلي جديد براي رژيم صهيونيستي 

نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به طرح قطعنامه اي از سوي کشورهاي عربي درباره رسيدگي آژانس به توانمندي هاي هسته اي رژيم صهيونيستي گفت: فصل جديدي براي رسيدگي به اين موضوع در آژانس باز شد.  علي اصغر سلطانيه در گفتگو با مهر درباره رسيدگي آژانس به توانمندي هسته اي رژيم صهيونيستي گفت: نکته مهم در طرح قطعنامه درباره توانمندي هاي هسته اي رژيم صهيونيستي اين بود که در نشست سال گذشته آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از 20 سال که هيچ بحثي دراين زمينه اجازه طرح نمي يافت در اين نشست قطعنامه اي براي آن از سوي کشورهاي عربي به مجمع عمومي آژانس ارائه شد. وي در توضيح اين روند افزود: امسال نيز همان قطعنامه يک بار ديگر از سوي اعراب مطرح شد مضاف بر يک بند که ناظر بر قطعنامه کنفرانس بازنگري ان پي تي در واشنگتن بود و در آن از رژيم صهيونيستي خواسته شده بود که توانمندي هاي خود را زير نظر آژانس قرار دهد. نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: عمر موسي دبير کل اتحاديه عرب نيز قبل از ارائه اين قطعنامه ديداري با تروئيکاي عدم تعهد که شامل ايران، کوبا و مصر است، ديدار و رايزني لازم براي آن را انجام داد ولي تلاش هاي بسياري براي متوقف کردن ارائه اين قطعنامه شد. وي اضافه کرد: گري سيمور مشاور ارشد رئيس جمهور آمريکا در مسائل هسته اي نيز رايزني هاي فشرده اي را براي عدم طرح اين قطعنامه با کشورهاي عربي داشت و نمايندگان اين کشورها را در آژانس به شدت تحت فشار قرار داد. سلطانيه در ادامه تصريح کرد: حتي با کشورهاي عدم تعهد نيز رايزني فشرده اي صورت گرفته بود و به همين واسطه کشورهاي عضو اين پيمان نشستي را برگزار کرده و در آن نشست نيز جمهوري اسلامي ايران به همراه ديگر کشورها بر طرح اين قطعنامه تاکيد کردند، زيرا اگر اين قطعنامه طرح نمي شد اعتبار کشورهاي عربي در آژانس مخدوش مي شد و از همين رو تاکيد کرديم که اگر حتي اين قطعنامه راي نياورد بايد لزوما در دستور کار قرار گيرد. وي با اشاره به تلاش هاي عدم تعهد و کشورهاي عربي براي طرح اين قطعنامه گفت: حتي جمهوري اسلامي ايران براي حفظ يکپارچگي و به نتيجه رساندن اين اقدام حاضر به کناره گيري از عضويت در شوراي حکام شد تا کشورهاي عربي منصرف نشده و اين قطعنامه حتما طرح شود. نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي اين اقدام را يک گام به پيش خواند و گفت: با وجود اينکه  قطعنامه تحت نظارت قرار گرفتن توانمندي هاي هسته اي رژيم  با اختلاف 5 راي به تصويب نرسيد ولي پايه اي براي تدوام اين حرکت شد که در آينده به تصويب برسد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان