نسخه شماره 2454 - 1389/06/28 -

 شرارت ها در سيستان و بلوچستان با هدف فرار سرمايه ها و فکرها صورت مي گيرد 

نماينده مردم زابل و زهک در مجلس شوراي اسلامي، با محکوم کردن حادثه گروگانگيري در استان سيستان و بلوچستان در عين حال خواستار تدوين يک استراتژي جامع امنيتي براي اداره اين استان شد.  عباسعلي نورا در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: به نظر مي رسد اين شرارت ها اهدافي مثل فرار سرمايه ها و فرار فکرها را دنبال مي کند و هدف عمده اين اقدامات هم اين است که ولايتمداران، منطقه را ترک کنند. البته اگر فکري به حال وضعيت استان نشود همين اتفاق هم مي افتد و ولايتمداران منطقه را براي وهابيون رها خواهند کرد.  وي افزود: متاسفانه وضعيت مديريت ما به گونه اي است که نتوانسته ايم اقدام موثري را در قبال اين شرارت ها انجام دهيم و اقدامات امنيتي صورت گرفته هم موفق نبوده است. ما نياز به مديريت يکپارچه داريم چرا که قطعا در يک منطقه حساس جغرافيايي تصميم گيري هاي جزيره اي پاسخگو نيست.  عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه با انتقاد از ضعف مديريتي استان سيستان و بلوچستان با توجه به شرارت هاي موجود در منطقه، تصريح کرد: ما معتقديم بايد در مجموعه اي تصميم گيري شود و استراتژي جامع امنيتي براي اين استان تدوين شود تا شاهد تکرار اين فجايع نباشيم.  نورا همچنين اضافه کرد: در حال حاضر هيچ خبر خاصي از گروگان ها وجود ندارد و اين اتفاق بازتاب منفي بين مردم داشته است. همان طور که اين اتفاقات جلوي اشتغال، توسعه اقتصادي و توسعه صنعتي را گرفته و منطقه را با بحران اجتماعي، امنيتي و بيکاري مواجه کرده است، به طوري که اکثر کساني که توان دارند منطقه را ترک مي کنند.  نماينده مردم زابل در خانه ملت، با بيان اين که راه حل اصلي جلوگيري از اين اتفاقات به دست دولت است، گفت: قوه مجريه و قوه قضاييه بايد در همکاري و هماهنگي با يکديگر راهکار مناسبي را براي اداره اين منطقه پيدا کنند تا از تکرار اين اتفاقات جلوگيري شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان