نسخه شماره 2443 - 1389/06/14 -

 رييس فراکسيون مديريت شهري مجلس:
 قانون کمک به مترو بايد اجرا شود 

در حالي که موضوع اجرا نشدن قانون کمک به مترو يکي از موضوعات اصلي در پارلمان است، و دولت نيز همچنان اعتقادي به اجراي آن ندارد، رييس فراکسيون مديريت شهري مجلس با طبيعي دانستن اجراي قانون توسط دولت، تاکيد دارد که مجلس منتظر اجراي قانون اخير است و اگر چنين نشود به موقع از مسوولان مربوط طرح سئوال خواهد کرد.  محمد حسين مقيمي در گفت و گو با "تهران سما" در پاسخ به اين سوال که تحليل شما از اجرايي نشدن قانون کمک به مترو چيست، خواستار آن شد تا مسوولين و و وزراي مربوطه به اين سوال پاسخ دهند که چرا چنين تعللي صورت گرفته است و در عين حال گفت: مجلس قانوني را تصويب کرده است و اين قانون بايد اجرا شود. وي با طبيعي دانستن اجرايي شدن قانون مصوب، گفت: ما همچنان منتظر اجراي قانون هستيم. و معتقديم که همچنان فرصت هست تا شاهد اجراي آن باشيم. وي البته در عين حال تاکيد کرد: قانون، قانون است و بايد اجرا شود. اگر اجرا نشد، مجلس حتما از ابزارهايي که در اختيار دارد، استفاده خواهد کرد. وي درباره اقدام احتمالي مجلس در استفاده از ابزار نظارتي، گفت: ما به موقع از وزير و مسوول مربوطه طرح سوال خواهيم کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان