نسخه شماره 2437 - 1389/06/04 -

  نمايندگان ويژه رييس جمهور مصونيتي بالاتر از وزيرخارجه ندارند 

 يک مدرس حقوق بين الملل گفت:انتخاب افرادي خارج از دستگاه سياست خارجي کشور به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در امور خاورميانه و آسيا نشان مي دهد که وزارت امورخارجه در جايگاه موردنظر احمدي نژاد قرار ندارد.
يوسف مولايي در گفت و گو با ايلنا،در  پاسخ به اين پرسش که انتصاب فردي چون اسفنديار رحيم مشايي به عنوان نماينده رييس جمهور در امور خاورميانه بار حقوقي ويژه اي منفک از وزارت امورخارجه براي اين فرد ايجاد مي کند،گفت: انتخاب نماينده هاي ويژه رييس جمهور در حوزه هاي مختلف امري معمول در  جهان است. مصونيت نمايندگان رييس جمهور در خاورميانه و آسيا در حد و اندازه مصونيتي است که براساس عرف بين الملل براي وزيرامورخارجه کشورها قائل مي شوند و هيچ ويژگي  خاصي  نيز ندارد. اين مدرس حقوق بين الملل با عنوان اين مطلب که براي بسياري از کارشناسان حوزه حقوق بين الملل و روابط بين الملل کشور اين پرسش ايجاد شده است که دليل انتخاب فردي خارج از دستگاه سياست خارجي کشور براي پيگيري مباحث اين حوزه که کاملا در حيطه اختيارات وزارت امورخارجه قرار دارد چيست ؟ اظهار داشت: پاسخ به اين پرسش ضروري است که دستگاه سياست خارجي کشور در حوزه اي کم کاري داشته است و يا مسائل حوزه خاورميانه به يکباره با اهميت شده است.
مولايي تاکيد کرد: در حال حاضر اين پرسش نيز مطرح است که چرا بايد افرادي که از هيچ سبقه اي در حوزه سياست خارجي کشور برخوردار نيستند به عنوان نمايده ويژه رييس جمهور در امور خاورميانه و يا آسيا انتخاب شوند.
وي تاکيد کرد: ماموريتي که احمدي نژاد براي نمايندگان ويژه خود در امور خاورميانه و آسيا قائل شده است بر بازدهي عملکرد دستگاه سياست خارجي کشور تاثيرگذار است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان