نسخه شماره 2432 - 1389/05/30 -

 سفير ترکيه در ايران:
 ترکيه خواستار ميانجيگري ميان ايران و آمريکا نيست  

سفير ترکيه در ايران در رابطه با ورود احتمالي ترکيه به موضوع روابط ايران و آمريکا براساس اظهار تمايلي که نخست وزير و وزير امور خارجه اين کشور در گذشته مطرح کرده بودند، گفت: يک چنين موضوعي در حال حاضر مطرح نيست و ترکيه خواستار ميانجيگري نيست.براساس آخرين ديداري که نخست وزير ترکيه و وزير امور خارجه کشورمان در هفدهم مي به همراه داسيلوا و آموريوم از ايران داشتند تنها بحث مبادله سوخت هسته اي مطرح بود.
يارديم در مورد نگاه استراتژيک ترکيه به روابط ايران و آمريکا، اظهار داشت: پاسخ به اين سوال بسيار مفصل است. در حقيقت تمام ديدگاه هايي که تاکنون مطرح کرده ام، در اين چارچوب قابل طرح است. ترکيه خواهان آن است که منطقه و دنيا فارغ از تمام مشکلات، صلح و ثبات خود را داشته باشد. به خصوص منطقه ما در چنين شرايطي قرار داشته باشد. همانطور که پيش از اين اعلام کردم، اگر در زمينه تبادل سوخت وظيفه اي برعهده ترکيه باشد حاضر هستيم در اين زمينه نقش آفريني کنيم، چرا که به اعتقاد ما موقعيت تمام کشورهاي منطقه به هم پيوسته است و از يکديگر مجزا نيست. مشکلات ايران و افغانستان و تمام کشورهاي منطقه در روابط تمامي کشورها تاثيرگذار خواهد بود.
يارديم در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال که آيا ترکيه حاضر است قطعنامه 1929 سازمان ملل را که در شرايط غيرمنصفانه اي عليه ايران تصويب شد اجرايي کند، گفت: سوال شما در مورد بحث تحريم ها است، اما پاسخ آن در برگيرنده بحث تجارت 2 کشور است.به اعتقاد بنده بهتر است به جاي بحث در مورد نکات منفي به نکات مثبت بپردازيم. حجم تجارت خارجي ايران و ترکيه امروزه در حدود 5 ميليارد دلار است و ما اميدواريم طي 25 سال آن را به 25 ميليارد دلار برسانيم.  سفير ترکيه تاکيد کرد: در رابطه با بحث تحريم ها در حال حاضر ممکن نيست به اين سوال پاسخ دهم، پاسخ به اين سوال چشم انداز دورتري را ترسيم مي کند که در حال حاضر وجود ندارد.
وي در رابطه با امکان اجراي تحريم هاي يکجانبه اتحاديه اروپا و آمريکا از سوي ترکيه در بخش انرژي با توجه به اين مطلب که  ترکيه يکي از واردکنندگان نفت و صنايع پتروشيمي از ايران گفت: اين سوال مهمي است، اما نمي خواهم در اين زمينه تفسيري داشته باشم.  يارديم در مورد تحريم هاي سازمان ملل نيز اظهار داشت: تا جايي که من اطلاع دارم تحريم صنايع نفت و انرژي ايران در ليست تحريم هاي سازمان ملل جايي ندارد، بنابراين گمان نمي کنم مشکلي از لحاظ مبادلات انرژي ميان ايران و ترکيه وجود داشته باشد.  وي افزود: در ليست تحريم هاي سازمان ملل بعضي موارد وجود دارد که در اين زمينه ها ميان ايران و ترکيه شرايط همکاري مهيا نيست. شايد تحريم هاي سازمان ملل بتواند روابط ايران با ساير کشورها را تحت تاثير قرار دهد، اما ميان روابط ترکيه و ايران تاثيري ندارد. ما به روابط مشترکمان با ايران را در تمامي زمينه ها ادامه مي دهيم.
سفير ترکيه خاطرنشان کرد: تحريم هاي سازمان ملل موارد حساسي مانند فروش فناوري موشکي و اسلحه را در بر مي گيرد که ما در اين موارد همکاري با ايران نداريم.  وي در رابطه با پيروي ترکيه از تحريم هاي سازمان ملل در بحث مبادلات بانکي نيز گفت: متاسفانه در مورد مسائل بانکي تحليل خاصي وجود ندارد، من هيچ اطلاعي ندارم که اين تحريم ها مباحث بانکي را به چه صورت تحت تاثير قرار مي دهد، البته در زمينه مراودات بانکي نيز ميان ايران و ترکيه روابطي وجود ندارد. اما مهمترين موضوع اين است که ترکيه عضوي از اين تحريم ها نيست، آنچه براي ما تعهدآور است تحريم هاي سازمان ملل است که در مورد آن نيز ديدگاه هايمان را بيان کرديم.
يارديم همچنين در رابطه با ادعاي دستگاه اطلاعاتي اسراييل مبني بر اينکه هاکان فيدان رئيس دستگاه اطلاعاتي ترکيه وابستگي هايي به ايران دارد نيز اظهار داشت: طرح اين اخبار از سوي اسرائيل ناخشنودي مقامات ترکيه را در بر داشت. ما به طور شفاف واکنش خود را به اطلاع اسرائيلي ها رسانديم و معتقديم که چنين ديدگاه هايي درست نيست بحث من در مورد متن اخبار نيست، اما طرح اينگونه اظهارات از سوي مقامات اسرائيلي را صحيح نمي دانم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان