نسخه شماره 2420 - 1389/05/16 -

 واکنش احمد توکلي به اظهارات رحيم مشايي:
  مجلس سکوت نمي کند  

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس با انتقاد شديد نسبت به اظهارات اخير مسئول دفتر رئيس جمهور مبني بر لزوم ترويج "مکتب ايراني" به جاي "مکتب اسلام" ، ضمن بيان اينکه مجلس در قبال اين مواضع سکوت نخواهد کرد، از رئيس جمهور خواست تا تکليف خود را نسبت به مشايي و موضع گيري هايش روشن کند.
احمد توکلي در گفت وگو با  مهر، درخصوص موضع اخير رحيم مشائي مسئول دفتر رئيس جمهور درباره ضرورت ترويج مکتب ايراني به جاي مکتب اسلام، اظهارداشت: مواضع انحرافي جديد آقاي مشايي مبني بر اينکه "برداشتهاي متفاوتي از اسلام وجود دارد، تبليغ مکتب اسلام وظيفه ما نيست بلکه بايد مکتب ايران را به جهان بشناسانيم"، توهمات ذهن بيماري است که با مباني اسلام، با قانون اساسي و مصالح ايران عزيز سازگار نيست.
وي گفت: اين توهمات نه تنها خيانت به اسلام بلکه خيانت به ايران است. چه کسي است که از تاريخ و جغرافياي ايران مطلع باشد و نداند که آنچه اقوام مختلف ايران را به هم گره زده است، اسلام است. نماينده تهران در مجلس تصريح کرد: اگر مي توانستند اسلام را از ايران بگيرند تجزيه کشور که از آمال ديرينه آمريکا و انگليس است  بارها و به آساني صورت مي گرفت. اگر اين اسلام و روحانيتي که معرف و شناساننده آن هستند، نبود و امام(ره) در راس آنها نبود در همان اول انقلاب و پيروزي آن، جنگ عراق عليه ايران به تجزيه ايران منجر مي شد.
عضو شاخص فراکسيون اصولگرايان مجلس گفت: اين سخنان از حيث ملي تسهيل کننده مقاصد دشمنان ايران است که به منابع و منافع ملت ايران چشم طمع دوخته اند و از حيث منطقه اي نيز ضد مصالح نهضت اسلامي است که تنها جريان مقاومت در برابر فزون طلبي امپرياليسم و صهيونيست جهاني است.
وي ادامه داد: البته اگر پست هاي رسمي و مهم اين فرد نبود اين خزعبلات که روايت دسته چندم پلوراليزم ديني و  ناسيوناليسم منحط دروغين و اسلام منهاي روحانيت است، ارزش اعتنا نداشت. رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس خاطرنشان کرد: همچنان که گفتم اين مواضع نه تنها خيانت به اسلام بلکه خيانت به ايران است. آقاي رئيس جمهور بايد تکليف خود را با اين عنصر و تفکر انحرافي که از جايگاه رسمي در نظام  صريحا ضد قانون اساسي و اسلام و ايران موضع گيري مي کند ، روشن کند.
توکلي تاکيد کرد: مجلس قطعا در اين باره ساکت نخواهد نشست.
وي در پاسخ به اين سئوال مهر که مجلس از چه روشي براي جلوگيري از تکرار اين گونه اظهارات استفاده خواهد کرد، گفت: طبيعي است که مجلس قدم به قدم و با تلاش براي جلوگيري از به وجود آمدن تنش ميان مجلس و دولت، از همه امکانات و ابزارهاي خود براي اصلاح امور کشور استفاده خواهد کرد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان