نسخه شماره 2406 - 1389/04/29 -

 رئيس جمهور ابلا غ کرد:
 توقف پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي علمي کاربردي و فني وحرفه اي  

با تصويب شوراي عالي اداري پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي علمي کاربردي و آموزشکده هاي فني و حرفه اي از سال 1390متوقف مي شود.  به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين تصميم پس از تصويب شوراي عالي اداري، از سوي رئيس جمهوري و رئيس شوراي عالي اداري براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.
پيش از اين شوراي عالي اداري ، توقف پذيرش دانشجو در دوره هاي علمي کاربردي از طريق برگزاري آزمون جداگانه را از سال جاري ابلاغ کرده بود.
بر اساس اين مصوبه، در صورت نياز به پذيرش دانشجوي علمي کاربردي از سال 1390 و بنا به تشخيص وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش، توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي وابسته به اين وزارتخانه انجام مي شود.  رئيس سازمان سنجش آموزش کشور هم از ارائه تمهيدات وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش براي شرکت داوطلبان فني و حرفه اي در کنکور سراسري سال 90 خبر داد و  گفت: اين داوطلبان مي توانند باوجود نگذراندن  پيش دانشگاهي در کنکور90 شرکت کنند.  محمدحسين سرورالدين افزود: داوطلبان آزمون کارداني فني و حرفه اي پيش از اين به دليل اينکه دوره پيش دانشگاهي را نمي گذراندند نمي توانستند در کنکور سراسري مانند ساير داوطلبان شرکت کنند در حال حاضر با حذف پذيرش در آموزشکده هاي فني و حرفه اي از سال 90 اين امکان براي داوطلبان فني و حرفه اي فراهم شده که در کنکور سراسري سال 90 شرکت کنند.
حسين توکلي معاون سازمان سنجش نيز در گفت وگو با از آغاز ثبت نام داوطلبان فني حرفه اي ها از روز گذشته خبر داد و گفت: با همکاري هاي وزراي علوم و آموزش و پرورش و با مساعدت و تدبير شوراي عالي اداري، تعليق ثبت نام دوره هاي کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني  حرفه اي سال 89 برطرف شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان