نسخه شماره 2405 - 1389/04/28 -

 تحليل دو کارشناس در مورد تغيير رويکردهاي روسيه به مسائل ايران:
 موضع گيري مقامات روسي درباره ايران براي امتيازگيري از آمريکاست  

گروه سياسي:  روسيه در سال هاي اخير و از زمان به روي کار آمدن پوتين و به تبع آن دوره رياست جمهوري مدودف تلاش مي کند در عرصه بين المللي در کنار ديگر کشورها همچون آمريکا، چين، فرانسه هم به لحاظ سياسي و اقتصادي خود را در سطح اول جهاني مطرح نگه دارد. به همين دليل با اخير رويکردها چه در عرصه داخلي و خارجي با اعتماد سازي با دنياي غرب و البته حفظ حريم در بلوک شرق و آسياي ميانه توانمندي خود را در مسائل به رخ ديگر کشورها کشد. روسيه که يکي از تامين کنندگان انرژي اروپا محسوب مي شود همواره در اين سالها تلاش کرده است که از اين حربه به عنوان اهرمي مقابل ورود ناتو به آسياي ميانه و کشورهاي همسايه خود بشود و البته تغيير در رويکرد در مسائل سياست خارجي به روسيه و اتحاديه اروپا کمک کرده است تا به حريمهاي موجود احترام بگذارند. از طرفي آمريکا نيز تلاش مي کرد به کشورهاي همجوار روسيه نزديک شود و پروژه نصب سيستم دفاع ضد موشکي که با دادن امتياز به کشورهاي بلوک شرق از جمله لهستان و جمهوري چک حاکي از آن دارد که آمريکا به قصد نزديک شدن به روسيه و همچنين آسياي ميانه برنامه ريزي کرده است که اين موضوع با پاسخ هاي تند مسکو به واشنگتن مواجه شده است.البته در اين ميان آمريکا نصب چنين سيستمي را دفاع از خود و همپيمانانش عليه ايران وجه المصالحه اين امر قرار داده است. با اين شرايط و با روي کار آمدن دولت جديد در آمريکا، روابط دو ابر قدرت جهان به نظر مي رسد رو به بهبود است اما انهدام يک شبکه جاسوسي روسي در آمريکا و معاوضه برخي افراد نشان داد که اين دو کشور باوجود ادعا همچنان اين بي اعتمادي مشترک ادامه دارد. در چند هفته اخير پس از تصويب قطعنامه چهارم افزايش تحريم ها عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل و حمايت روسها و چيني ها از اين حرکت نشان داد که اين دو کشور با وجود روابط تجاري و سياسي نسبتا نزديک با ايران موجب حمايت تمام و کمال از تهران در موضوعات مختلف در عرصه بين المللي نمي شود. مدودف در چند هفته اخير ادعاهايي را در مورد نزديک شدن ايران به ساخت بمب هسته اي و همچنين شفافيت ايران در تعامل با جامعه جهاني و آژانس بين المللي  ابراز کرده بود که نشان از همسويي مسکو با سياست هاي غرب در قبال ايران دارد چرا که لحن مقامات روسي در چند مدت اخير به دليل افزايش روابط با غرب دچار تغيير شده است.عدم تحويل سامانه دفاع موشکي اس 300 و تاخير در تکميل نيروگاه بوشهر از جمله اقداماتي است که روس ها در قبال ايران عملي کرده اند. در همين راستا يک کارشناس مسايل بين الملل اظهارات و موضع گيري هاي اخير مقامات روسيه به ويژه رييس جمهور اين کشور درباره ايران را به خاطر گرفتن امتيازات مورد نظر مسکو از آمريکا پس از روي کارآمدن باراک اوباما دانست.  حسين علايي با اشاره به موضع  گيري هاي اخير مقامات روسيه درباره ايران گفت:از ابتداي آغاز مساله هسته اي روسيه موافق غني سازي اورانيوم در ايران نبود، اما در چگونگي مديريت اين مساله ميان روسيه و اروپا و آمريکا تفاوت بود. روسيه معتقد بود بايد از روش هاي مذاکره و ديپلماسي و روش هاي غير از تحريم و پيگيري قطعنامه ها کار را دنبال کرد اما آمريکا و ديگران معتقد بودند همه راه ها براي جلوگيري از غني سازي و هسته اي شدن ايران باز است.  وي با اشاره به امضاي قطعنامه ها و بيانيه هاي شوراي حکام از سوي روسيه اظهار کرد: روسيه معتقد است در روند تسهيل و تعديل قطعنامه هاي شوراي امنيت نقش زيادي داشته است.  علايي ادامه داد: روسيه معتقد بوده است که همراهي با ساير کشورهاي 1+5 در صدور قطعنامه ها به خاطر جلوگيري از گزينه نظامي عليه ايران بوده است.  اين کارشناس مسايل بين الملل با اشاره به تاخيرهاي چند باره در راه اندازي نيروگاه بوشهر گفت: روسيه همچنين سال گذشته واگذاري موشک هاي اس300  به ايران را به تعليق درآورد و در شرايط کنوني با صراحت بيشتري عليه ايران موضع گيري مي کند. به نظرم از زمان روي کارآمدن باراک اوباما تمام امتيازاتي که روسيه انتظار داشت در ارتباط با مساله ايران از آ مريکا بگيرد را به دست آورده است، از جمله منتفي شدن استقرار دفاع موشکي و غيره.  وي با اشاره به تمايل 1+5 براي از سرگيري مذاکرات هسته اي با ايران گفت: آنها اعلام کرده اند که براي مذاکره با ايران آمادگي دارند اما رييس جمهور ايران قبل از صدور قطعنامه 1929 اعلام کردند که اگر قطعنامه تصويب شود با 1+5 مذاکره نمي کنيم،  به هر حال مساله هسته اي ايران براي اروپا و آمريکا از مسايلي است که بايد به سرانجام برسد چرا که نمي توان مسيري که تاکنون طي شده است را دنبال کرد ايران بايد بتواند در شرايطي طبيعي و آرام به رشد و توسعه اقتصادي در تمام سطوح ادامه دهد.
 
روسيه جايگاه بين المللي خود را تضعيف مي کند

همچنين عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: با توجه به رويکرد اخير روسيه، ايران بايد در مديريت مناسبات خود با اين کشور بازنگري کند که ديپلماسي پارلماني و صاحب نظران دو کشور مي توانند در اين باره مثمرثمر باشند.  جواد جهانگيرزاده در گفت وگو با ايسنا، درباره مواضع خصمانه مقامات رسمي روسيه عليه مساله هسته اي ايران اظهار کرد:دوگانگي رفتاري روسيه ناشي از تناقض در تصميم گيري روس هاست، به عبارتي اين موضوع نشان دهنده تفاوت ديدگاه ميان مدودف و پوتين است.  وي ادامه داد:در واقع مدودف به دنبال تبعيت از رفتار آمريکايي هاست تا فارغ از درگيري ها بتواند حوزه اقتصاد ملي روسيه را بيش از گذشته گسترش دهد،از اين جهت به نظر مي رسد که شاهد يک تناقضي در برخورد و رويکردها با ديگر کشور ها هستيم.  اين نماينده مجلس اضافه کرد: روند رفتاري روسيه با مديريت مدودف قطعا به کاهش سطح  تراز امتياز سياسي در عرصه بين المللي منجر خواهد شد و اين موضوع مي تواند جايگاه کنوني  اين کشور را به شدت تضعيف کند.  وي با بيان اين که روسيه پي در پي در روابط بين الملل عقب گرد مي رود، افزود:اين رويکرد به نفع روسيه نيست،اکنون در واقع روسيه با اين رويکرد به سياست يک جانبه گرايانه آمريکا کمک مي کند.  اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: ايران بايد به منابع داخلي خود اکتفا کرده و در عين حال از مجامع بين المللي در جهت تامين منافع خود بهره ببرد.  اين نماينده مجلس ادامه داد: ايران در مناسبات خود با روسيه بايد به تنظيم روابط با اين کشور بپردازد، اما اين موضوع به معناي تجديد نظر در اين باره نيست; زيرا روسيه به عنوان يک همسايه سنتي ايران بوده، ديدگاه آنها به صورت بنيادين ديدگاه قابل اتکايي است و دانشمندان روسي مي دانند که روسيه با پيروي از آمريکا، جايگاه بين المللي خود را به شدت از دست خواهد داد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان