نسخه شماره 2395 - 1389/04/14 -

 معاون وزير کشور خبر داد:
 ادامه تغيير استانداران 

گروه سياسي: در حالي که پيش از اين، مهدي محمدي فرد، معاون پارلماني وزير کشور از اتمام تغييرات درسطح استانداران خبر داده بود، اما تغييرات جديد استانداران، برخلا ف ديدگاه اين معاون وزير بود. محمدي فرد در گفت وگوي جديد خود تغييرات بعدي را تکذيب نکرده است.
معاون حقوقي پارلماني و امور بين الملل وزير کشور گفت: تغييرات موردي در سطح استانداران بنا به شرايط و عملکردها به وجود مي آيد. 
مهدي محمدي فرد در گفت وگو با ايسنا درباره تغييرات جديد در سطح استانداران علي رغم خبرهاي قبلي مبني بر اتمام تغييرات در اين سطح با بيان اين که " ممکن است تغييرات موردي در شرايط مختلف به وجود بيايد" اظهار کرد: با مورد توجه قرار دادن شرايط خود استانداران، استان و ارزيابي از عملکردها اين تغييرات موردي به وجود آمده است.  وي همچنين با اشاره به حضور وزير کشور در جلسه  کميسيون فرهنگي مجلس در روز سه شنبه گفت: وزير کشور در اين جلسه توضيحاتي در رابطه با بحث حجاب و عفاف ارايه خواهند داد.
وي از برگزاري کارگاهي براي کارشناسان و معاونين امور بين الملل 8 کشور عضو اکو نيز خبر داد و گفت: اين کارگاه به ميزباني ايران در شهريور ماه برگزار خواهد شد.
محمدي فرد همچنين درباره حضور وزير کشور در اجلاس جهاني مهاجرت که قرار است در شهريور ماه برگزار شود گفت: بايد ببينيم که اين اجلاس در چه سطحي برگزار مي شود اگر سطح اين اجلاس پايين بود وزير کشور در اين اجلاس شرکت نمي کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان