نسخه شماره 2393 - 1389/04/12 -

  24 درصد رشد توليد خودرو در سه ماهه 89  

گروه اقتصاد: توليد انواع خودرو تا انتهاي خردادماه سال 89 در شرکت هاي خودرو ساز تحت پوشش سازمان گسترش در مجموع 346 هزار و 891 دستگاه بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است.  به گزارش ايدرو، از اين ميزان توليد سهم گروه سايپا 51 درصد و ايران خودرو 49 درصد بوده است . در همين حال در گروه صنعتي ايران خودرو ، توليد انواع سواري و وانت معادل 169 هزار و 242 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي معادل 33 درصد را نشان مي دهد. از سوي ديگر در گروه خودرو سازي سايپا هم توليد انواع سواري و وانت معادل 173 هزار و 603 دستگاه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي معادل 18 درصد داشته است. مجموع توليد سواري و وانت تا پايان خرداد ماه سال جاري برابر با 342 هزار و 845 دستگاه بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد افزايش داشته است و از اين ميزان سهم سايپا 51 درصد و ايران خودرو 49 درصد است. همچنين در سطح خودروهاي تجاري و در گروه صنعتي ايران خودرو، توليد انواع خودورهاي تجاري معادل 2 هزار و 306 دستگاه بوده که 84 درصد مدت مشابه سال قبل توليد شده است. در گروه خودروسازي ساپيا و در شرکت هاي سايپا ديزل و زامياد توليد انواع خودروهاي تجاري 1 هزار و 740 دستگاه بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 56 درصد افزايش داشته است.  مجموع توليد انواع خودروهاي تجاري تا انتهاي خرداد سال 89 برابر با 4 هزار و 46 دستگاه بوده که 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي دهد و سهم گروه سايپا 43 درصد و سهم گروه ايران خودرو در اين بخش 57 درصد بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان