نسخه شماره 2379 - 1389/03/25 -

 طرح جمعي از نمايندگان مجلس براي انتخاب شهرداران توسط مردم 

رابط امور مجلس و دولت شوراي عالي استانها از احتمال بررسي طرح يک فوريتي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص انتخاب شهرداران شهرهاي مراکز استانها و شهرهاي با جمعيت بالاي 200 هزار نفر توسط مردم در مجلس شوراي اسلامي خبر داد. به گزارش خبرگزاري شهر اسدالله راشدي اعلام داشت در اين طرح ،انتخاب شهرداران شهرهاي مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت در سراسر کشور از شوراها سلب و در اختيار مردم به صورت مستقيم  همزمان با برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي پيشنهاد شده است.
وي ادامه داد:بر اساس طرح ياد شده  موضوع استيضاح شهردار شهرهاي مذکور نيز از اختيارات شوراها حذف و به هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات شوراهاي اسلامي استانها سپرده شده است.همچنين در طرح پيشنهادي آمده است در صورت فقدان هر يک از شرايط احراز تصدي سمت شهردار به تشخيص وزارت کشور، شهردار مربوطه عزل خواهد شد.
رابط امور مجلس و دولت شوراي عالي استانها در خصوص نحوه تعيين سرپرست شهرداري در طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس گفت:در اين طرح چنانچه خدمت شهردار قبل از اتمام دوره او به هر نحوي  خاتمه يابد تا برگزاري اولين انتخابات سراسري، انتخاب سرپرست شهرداري درشهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استانها نيز از اختيارات شوراها حذف و به وزير کشور و در ساير شهرها به استانداران واگذار شده است.
وي در خاتمه تصريح کرد: با توجه به مخالفت اکثر اعضاي محترم شوراهاي سراسر کشور با طرح مذکور اميدواريم که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به طرح مذکور راي مثبت ندهند.
شنيده ها حاکي است که طراحان طرح مذکور عبارتنداز: آقايان لاهوتي،احمدي بيغش، نوروزي، کامران، بشيري، اکبريان، حجت الله رحماني، رستگار، امين شعباني، آقايي،قاضي پور، سيدعلي حسيني،نظري مهر،مصباحي مقدم، رحيمي نسب، مرعشي، دهدشتي، قرباني، کعبي، ناصري نژاد، آقازاده، قاسمي، مطهري تهران،ملک محمدي، خباز، انصاري، يوسف نژاد، اسلامي پناه، عليزاده، پاپري مقدم، حسينعلي شهرياري، دلق پوش، ميرزايي،  منصوري  رضي، موحد، مرادنيا، عيلخاني، مفتح، ثروتي، ونايي، سعادت، پشنگ، عبدالجبار کرمي، ذاکر، بنايي، ابراهيمي، کوچکي نژاد،ونايي، اسدالله عباسي، جمشيد زهي، تجري، قاسم محمدي، محسني بندپي، مهدوي، سقايي، ناطق نوري،  محمد رضا شعباني، محمدرضا اميري و شهرزاد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان