نسخه شماره 2351 - 1389/02/21 -

 در نشست خبري جشنواره شاهنامه خواني عشاير و آيين پهلواني عنوان شد
 شاهنامه يکي از سنت هاي پايدار عشاير است 

گروه فرهنگ:برنامه هاي سومين بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسي در فرهنگستان هنر در نشستي با حضور نمايندگان بنياد فردوسي، فرهنگستان هنر، فدراسيون ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي و موسسه فرهنگي - هنري صبا تشريح شد.  به گزارش مردم سالا ري، در اين نشست که ديروز در فرهنگستان هنر برپا شد، از برپايي سومين مراسم بزرگداشت حکيم توس در قالب جشنواره شاهنامه خواني عشاير و آيين هاي پهلواني به همراه نقالي،  موسيقي حماسي و نمايشگاه در تاريخ هشتم خردادماه (به جاي 25 ارديبهشت که تعطيل اعلام شده است)، از سوي فرهنگستان هنر خبر داده شد.  اردشير صالح پور - عضو گروه فرهنگ و هنر عشايري و مشاور اين جشنواره - با اعلام اين خبر، گفت: شاهنامه ميراث گرانسنگ فرهنگ و هويت ايراني است و براي شناخت و معرفت شناسي ايراني يکي از منابعي است که مي تواند بسيار کمک کننده باشد.  او با بيان اين که اين اثر ارزشمند سرشار از پند و اندرز و فرهنگ حماسي است، اظهار کرد: شاهنامه به عنوان ميراث فرهنگ حماسي بشر قابل اعتناست و در تاريخ ادبيات ايران هيچ کتابي به اندازه شاهنامه فردوسي نتوانسته است در فرهنگ ايراني تاثيرگذار باشد.  صالح پور افزود: شاهنامه اولين تاثيرات خود را در مکاني ورزشي و پهلواني به نام زورخانه نمايان ساخت و اساسا شاهنامه خواني در فرهنگزورخانه اي نقشي بسيار سازنده داشته است.  او با اشاره به تاثير شاهنامه در فرهنگ قهوه خانه اي اظهار کرد: نقالي و شاهنامه خواني در قهوه خانه که تجلي گاهش در اصفهان بوده است، خوانش جديدي پيدا کرد و به دنبال آن نقاشي قهوه خانه اي شکل گرفت.  عضو گروه فرهنگ و هنر عشايري وجه سوم تاثيرگذاري شاهنامه را در فرهنگ عشاير ايران دانست و گفت: شاهنامه يکي از سنت هاي پايدار فرهنگ عشاير کشور است.  او افزود: برنامه هايي که در سال هاي گذشته به مناسبت بزرگداشت فردوسي برگزار مي شد، بيش تر جنبه علمي و آکادميک داشت; اما امسال در برنامه اي که از سوي معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر برگزار مي شود، به جنبه هاي جشنواره يي، سنتي، نمايشي، موسيقايي و پهلواني شاهنامه نيز توجه خواهيم کرد.  صالح پور اعلام کرد: امسال علاوه بر افزوده شدن بخش وزشي و پهلواني، از ايل هاي مختلف ايراني نظير قشقايي، بختياري، لک ، کرد، خراساني و بوشهري دعوت کرديم تا بدين وسيله سبک هاي مختلف شاهنامه خواني عشاير را معرفي کنيم.  او با اشاره به اين که برنامه به طور زنده و به شکل آييني و ميداني برگزار مي شود، گفت: هدف ما اين است که در اين جشنواره شاهنامه را در آيينه فرهنگ عشاير ايران معرفي کنيم.  صالح پور همچنين گفت: در اين جشنواره از ابوالقاسم دهقان، يکي از شاهنامه خوانان برجسته که سال ها در راستاي اشاعه فرهنگ شاهنامه خواني تلاش کرده است، تجليل خواهد شد.  ياسر موحد فرد - دبيرکل بنياد فردوسي - هم در اين نشست با اشاره به ثبت هزاره جهاني پايان سرايش شاهنامه، ويژه برنامه هاي بزرگداشت فردوسي را اعلام کرد و گفت: اين ويژه برنامه ها از همين امروز با برگزاري نشستي در سراي اهل قلم نمايشگاه بين المللي کتاب آغاز مي شود.  او همچنين ابراز اميدواري کرد که با پي گيري سازمان اسناد و کتابخانه ملي، به زودي جايزه جهاني فردوسي نيز جزو ميراث مکتوب جهاني ثبت شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان