نسخه شماره 2347 - 1389/02/16 -

  واردات برنج با هدف نابودي کشاورزي است 

نماينده مردم آمل در خانه ملت، کشاورزي برنج در استان هاي شمالي کشور را در حال نابودي عنوان و اظهار کرد: سياست برخي از وزارتخانه ها و واردکنندگان برنج، حذف توليد برنج از صحنه کشاورزي کشور است.  به گزارش ايسنا، عزت الله يوسفيان در نطق ميان دستور مجلس  از سپاه و ارتش در خليج فارس، از تدبير و حرکت حساب شده و سخنراني رييس جمهور در جلسه بازنگري ان پي تي تشکر نمود و گفت: اگر چه ما ابزاري براي بيان مطالب و حق مان نداريم و دستگاه هاي سخن پراکني دنيا در انحصار زورگويان و زورمداران است، اما يقينا وجدان هاي بيدار و افکار عمومي دنيا، ما را صاحب حق مي دانند.  وي با بيان اين که کشاورزي برنج در استان هاي شمالي کشور نه تنها در راستاي سياست خودکفايي پيش نمي رود، بلکه درحال نابودي است، توضيح داد: در حال حاضر کشاورزان به ناچار و ناگزير به امر کشت مي پردازند و آنها راضي به رفتن به زمين کشاورزي نيستند. به گونه اي که اگر يک بار براي يک هفته اجازه تغيير کاربري اراضي کشاورزي به مسکوني، باغ و ... داده شود خواهيد ديد که حتي يک هکتار زمين کشاورزي باقي نخواهد ماند.  يوسفيان سياست برخي از وزارتخانه ها و واردکنندگان برنج را حذف توليد برنج از صحنه کشاورزي کشورعنوان کرد و خواستار اتخاذ تدابيري براي نجات کشاورز و کشاورزي شد.  عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تاکيد بر اين که موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند عزم همه قواست و هيچ کس نمي تواند بگويد من به وظيفه ام عمل کرده ام، افزود: در حالي که اکنون نزديک به يک چهارم نقدينگي کشور در دست عده اي معدود اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي است، براي دريافت يک ميليون تومان وام خانه به خانه براي پيدا کردن ضامن و بدهکار براي دادن رهن چه زحماتي بايد متحمل شود و دست آخر با فروش کليه، براي تامين جهيزيه اقدام مي نمايد.  يوسفيان همچنين تاکيد کرد که بايد گلوگاه ها را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بست و بانک ها را به سمت خدمت رساني و نه سودجويي سوق داد. وي خطاب به وزير کشور گفت: قبول نماييد برخي از معاونت هاي شما ضعيف عمل مي کنند و حتي قادر به اعمال مديريت در استان ها نيستند از اين رو اميدواريم با جبران اين نقص شما در اين وزارتخانه موفق باشيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان