نسخه شماره 2345 - 1389/02/14 -

 به جاي پرداخت يارانه نقدي، خدمات درماني را رايگان کنيد 

نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس خواستار ارتقاي سيستم تامين اجتماعي به جاي پرداخت نقدي يارانه ها در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها شد.  انوشيروان محسني بندپي در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص تاثير هدفمندکردن يارانه ها بر حوزه بهداشت و درمان، ضمن اعلام اينکه ما به طور کلي اصل هدفمندسازي يارانه ها را قبول داريم ، تصريح کرد: ما پيشنهاد داريم که به جاي پرداخت نقدي يارانه ها به آحاد جامعه، اين پول صرف ارتقاي سيستم تامين اجتماعي و رايگان نمودن خدمات بهداشتي و درماني شود. نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينکه بعد از اشتغال و يا در برخي مواقع قبل از اشتغال، مهمترين دغدغه مردم دريافت خدمات بهداشتي و درماني است، تصريح کرد: بنابراين اگر نگاهي به واقعيت هاي موجود امروز کشور در زمينه دريافت خدمات بهداشتي و درماني بيندازيم، مي بينيم که روز به روز پرداخت هزينه هاي اين نوع خدمات بر دوش مردم افزايش يافته است. وي ادامه داد: به طوري که سالانه 1 تا1/5 درصد آحاد جامعه، يعني نزديک به حدود 800 هزار نفر بر اثر پرداخت هزينه هاي درمان دچار فقر مي شوند. نماينده چالوس در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون هدفمند کردن يارانه ها تاثيري مثبت بر اين روند خواهد گذاشت، گفت: در اين خصوص به صورت واضح و آشکار نمي توان اظهار نظر کرد.  وي تصريح کرد: چون هيچ گونه برنامه اي از طرف متوليان امر هدفمند کردن يارانه ها در باره نحوه درست بازتوزيع و حمايت از توليدکنندگان و حتي افزايش هزينه هاي بهداشت و درمان نشده است. نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، افزود: براين اساس، آنچه مسلم است به نظر نمي آيد که برنامه ريزي علمي، کارشناسي و تخصصي خاصي براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها تدوين شده باشد. بندپي در اين راستا، وظيفه نظارتي مجلس شوراي اسلامي را براي نظارت دقيق تر بر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها سنگين توصيف کرد و خاطرنشان ساخت: نمايندگان بايد دقت کنند که اگر خدايي ناکرده مجري از اهداف اوليه قانونگذار در اجراي اين قانون تخطي کرد به وظيفه نظارتي خودشان عمل کنند. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان