نسخه شماره 2345 - 1389/02/14 -

 ايران خودرو شوراي عالي کيفيت تشکيل داد  

گروه اقتصاد:شرکت ايران خودرو با تشکيل شوراي عالي کيفيت تلاش مي کند تا با رعايت استانداردهاي موردنياز در توليد خودرو ( مصوب و فراملي ) به معيارهاي مورد نظر موسسه استاندارد و سازمان حفاظت از محيط زيست دست يابد.
به گزارش روابط عمومي ايران خودرو، کيوان وزيري نماينده مدير عامل دراخذ گواهينامه استاندارد هاي خودرو با بيان اين مطلب تاکيد کرد: اين روند به خصوص در مورد خودروهاي پژو 405 و روآ  براي رسيدن به  استانداردهاي مورد نظر سازمان هاي مسوول ادامه خواهد داشت.
 وي افزود: ايران خودرو در اجراي مصوبات سازمان حفاظت محيط زيست و موسسه استاندارد در سال گذشته اقدامات اساسي را در دستور کار خود قرار داد و نگراني هايي که درخصوص  برخي ازمحصولات ايران خودرو وجود داشت با به کارگيري اين استانداردهاي جديد برطرف شده است.  وزيري ادامه داد: در اين راستا بر روي  آخرين محصول ما; يعني پژو 405،  تست هاي مورد نياز به خصوص تصادف از جلو و از بغل طبق مصوبه استانداردهاي اجباري موسسه استاندارد با همکاري ايران خودرو و مراکز معتبر تست خودروي خارجي انجام شده است و به زودي اين خودرو تمامي استانداردهاي موردنظر سازمان هاي مسوول را  پاس مي کند و موتور کم مصرف تي يو فايو نيز بر روي آن  نصب خواهد شد. وي در مورد خودروي روآ گفت:اين خودرو، يک خودروي اقتصادي است  و ما فاز مطالعاتي را براي ارتقاي کيفيت اين خودرو انجام داده ايم و به بسياري از استانداردهاي 55 گانه موسسه استاندارد نزديک شده ايم; به عبارتي ديگر اين خودرو قابليت برخورداري از استانداردهاي جديد را خواهد داشت.
وزيري اظهار داشت: شعار توليد کيفي  در ايران خودرو، يک هدف راهبردي  براي رضايت مشتري است و ايران خودرو از مرحله توليد گرايي به سمت و سوي جهش هدفمند کيفي و رضايت مشتري برنامه ريزي خود را با جديت دنبال مي کند.
 وي گفت: بي ترديد حرکت ما در اخذ استانداردها رو به جلو است و به سبب نگاه جهاني ايران خودرو، همکاري با نهادهاي مسوول مانند موسسه استاندارد و سازمان حفاظت از محيط زيست در اين شرکت با جديت در دستور کار قرار گرفته است  و مديريت ارشد ايران خودرو بر اين موضوع  تاکيد خاصي دارد. وزيري تاکيد کرد: فرايند رسيدن به استاندارد در همه مراحل توليد يک محصول در ايران خودرو با جديت دنبال مي شود.
نماينده مدير عامل  درمورد مصرف سوخت سورن گفت: مصرف سوخت اين خودرو در محدوده مجاز موسسه استاندارد است و اين چيزي نيست که قابل انکار باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان