نسخه شماره 2331 - 1389/01/29 -

 10 سال است آماده ايم تجهيزات آمريکا را منهدم کنيم  

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح گفت: نزديک به 10 سال است که آماده شده ايم تا نيروها و تجهيزات آمريکا را منهدم کنيم.  به گزارش ايلنا، سرلشکر فيروزآبادي در حاشيه نخستين کنفرانس بين المللي خلع سلاح و عدم اشاعه در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاري اين همايش گفت: مساله خلع سلاح هسته اي سال هاست مطرح بوده و از زماني که ان پي تي تشکيل شده اين موضوع مطرح بود اما ابرقدرت ها مساله خلع سلاح را ملعبه خود کرده و با آن تا امروز بازي کردند و توانستند در اين مدت آمريکا، فرانسه و اسرائيل سلاح خود را افزايش دهند.  رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ادامه داد: امروز جمهوري اسلامي پيش قدم شده و ابتکاري به خرج داده که کشورهاي جهان طالب فناوري صلح آميز هسته اي گرد هم جمع شده و از حق ملت ها براي دستيابي به انرژي صلح آميز فناوري هسته اي دفاع کند.  وي تاکيد کرد: اين همايش براي اولين بار در دنيا مي خواهد از دارندگان سلاح هسته اي که مبادرت به خلع سلاح هسته اي کند چرا که اين مساله امري جدي است و اگر حقوق بشر جدي است بايد يک سلاح هسته اي هم در جهان نباشد.  سرلشکر فيروزآبادي اظهار داشت: ما کنفرانس خلع سلاح را از مدتها قبل برنامه ريزي کرديم و موضع ما حق طلبانه است جمهوري اسلامي پيشگام مطالبه حق عادلانه جهان است اما آنچه که در کنفرانس آمريکا رخ داد اوباما از سران کشورها به صورت انتخابي دعوت کرده بود و بحث هايي در کنفرانس مطرح کرد که نتيجه اين بود که سلاح هسته اي را حفظ کنيم. وي با بيان اينکه کنفرانس واشنگتن مقابله با ان پي تي بود خاطرنشان کرد: در آن کنفرانس مطالب بيان شده حرف هاي اوباما نبود بلکه سند استراتژيک هسته اي آمريکا بود که در آن اعلام شده که آمريکا چند هزار کلاهک هسته اي دارد اما تصميم دارد از اين به بعد از اين سلاح عليه کشورها استفاده نکند.  رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح تصريح کرد: آمريکا در اين موضوع دو کشور را نام برد که تضمين نمي کند که عليه آنها از بمب هاي هسته اي استفاده نکند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان