نسخه شماره 2329 - 1389/01/26 -

 فرج الله سلحشور:
 بايد اهانت ها را تحمل کنم و به راه خود ادامه دهم  

کارگردان سريال يوسف پيامبر(ع) با بيان اينکه مباني سينما در 30 سال گذشته به درستي براي کشور ما تعريف نشده است و واردات غرب است، اين موضوع را موجب موفق نبودن در زمينه سينماي اسلام و انقلاب دانست و سينماي امروز را بي ارزش خواند.  سلحشور درباره شکايت مطرح شده در خصوص کپي فيلمنامه "يوسف پيامبر(ع)" تصريح کرد: براي نخستين بار که دادگاه مرا احضار کرد از دادگاه تنها تقاضاي مقايسه متن خود را با متن ايشان کردم و چند روز بعد متن خودم را که 10 جلد قطور است به دادگاه بردم و بالاي کمد قاضي گذاشتم و تقاضاي رسيدگي کردم. چند ماه بعد که مراجعه کردم ديدم متن من همچنان همان بالاست و قاضي هم عوض شده است و در پاسخ به من گفت موضوع حل است و متن را ببر.  وي ادامه داد: شاکي اين پرونده براي من تقاضاي قرار منع تعقيب کرده بود و من فکر کردم موضوع تمام است، غافل از اين که وي همچنان در حال پيگيري است. وي به حکم دادگاه اعتراض کرده بود و دادگاه جديدي تشکيل شده بود و هيات کارشناسي تقاضاي صحبت با من کرد. من نيز گفتم حرفي ندارم و تنها تقاضاي مقايسه دو متن را دارم. هيات کارشناسي نيز از همين سينمايي ها تشکيل شده بود که اکنون شکايت ديگري از خود اهالي سينما و خانه سينما عليه من مطرح است.  سلحشور درباره حکم صادر شده مبني بر کپي 20 درصد از فيلمنامه اظهار داشت: اين سخن بسيار عجيبي است. کسي که داستان قرآني مي نويسد به منابع و تفاسير مشخصي مراجعه مي کند و داستان اصلي نيز در قرآن هست به اين ترتيب داستان هاي نوشته شده بايد حتي 80 درصد به هم شبيه باشند.  وي با اشاره به اينکه پس از اين حکم کتاب شاکي پرونده را به هر طريق ممکن تهيه کردم، بيان داشت: پيش از صدور حکم، کتاب وي را اصلا نديده بودم اما پس از مطالعه کتاب 2 جلدي "يوسف صديق" نوشته وي، دريافتم اين متن سينمايي نيست و از جاي ديگري کپي شده است. 11 سال پيش نيز که بخشي از متن کتاب را به من داد به وي گفتم که آموزش ديده اين عرصه نيست و بدون پيش زمينه نمي توان چنين کتابي نوشت اما حرف مرا گوش نکرد. وي در ادامه افزود: من هم براي "يوسف پيامبر(ع)" از کتاب توماس مان به عنوان منبع استفاده کردم و طراحي خانه زليخا را بر اساس آن انجام داده ام. من مي دانم براي صدور حکم، کارشناسي صورت نگرفته است چون کتاب توماس مان را داشتم و براي هيات کارشناسي فرستادم و درباره آن توضيح دادم.
وي در پاسخ به اينکه آيا اکران فيلم هاي توقيف شده فعاليتي سياسي است، ضمن تاييد اين مساله اظهار داشت:
سلحشور ادامه داد: من تصميم گرفته بودم سينما و تلويزيون را کنار بگذارم، حتي براي مقام معظم رهبري نامه نوشتم که تا زماني که از من رفع تهمت نشود دست به کار نمي زنم اما ديدم در نهايت چه کسي خوشحال خواهد شد؟ اين تصميم را در ناراحتي گرفته بودم در حالي که بايد اهانت ها را تحمل کنيم و به راه خود ادامه دهيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان