نسخه شماره 2326 - 1389/01/23 -

 با وجود 380 کارخانه
 پنج هزار نفر در کمالشهر کرج بيکار هستند  

رئيس شوراي شهر کمالشهر گفت: به رغم وجود 380 کارخانه در کمالشهر بيش از پنج هزار بيکار ثبت نام شده در اين منطقه وجود دارد.
رسول عظيمي در گفت وگو با مهر  آمار بيکاري در اين منطقه را نگران کننده عنوان کرد و گفت: يکي از مشکلات و دغدغه هاي مردم کمالشهر و شهرک هاي تابعه از جمله پيشاهنگي، اميرالمومنين و خرمدشت افزايش نرخ بيکاري است.
رئيس شوراي اسلامي کمالشهر بروز معضلات اجتماعي را از جمله تبعات بيکاري دانست و افزود: اين امر موجب مراجعه جمع کثيري از متقاضيان کار به شوراي اسلامي شهر کمالشهر شده است که متاسفانه مسوولان شورا نيز قادر به ارائه راهکار مناسب به مراجعين نيستند.
وي با تاکيد بر ايجاد برنامه ريزي مناسب براي رفع اين معضل خاطرنشان کرد: بيکاري از معضلات جدي و اساسي است که مردم منطقه کمالشهر را با بحران مواجه کرده است و عواقب ناشي از آن در خانواده ها و نظام اجتماعي نمودار مي شود.
عظيمي با اشاره به افزايش نرخ بيکاري در منطقه کمالشهر، يادآور شد: در يک سال اخير اين معضل اجتماعي رشد فزاينده اي داشته است که بخشي از آن به رکود اقتصادي از جمله پايين آمدن ساخت و ساز و مشکلات کارخانجات بر مي گردد.
اين مسوول با اشاره به وجود 380 کارخانه در منطقه کمالشهر افزود: علي رغم اين پتانسيل مناسب همچنان بيکاري آمار بالايي در منطقه دارد.
رئيس شوراي اسلامي کمالشهر ارائه برنامه جامع از سوي اداره کار را در رفع اين مشکل موثر دانست و بيان داشت: متاسفانه طي سال هاي گذشته برنامه اي از سوي اين اداره تبيين و ارائه نشده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان