نسخه شماره 2320 - 1389/01/16 -

 رسانه ها مي توانند نظارت اجتماعي را فعال کنند 

گروه اجتماعي:دکتر فرقاني، استاد علوم ارتباطات در گفت و گو با کميته اطلاع رساني سومين جشنواره اعتياد و رسانه گفت: رسانه ها مي توانند نظارت اجتماعي را فعال کنند. وي افزود: با توجه به ترکيب سني جامعه و خطرهاي بالقوه اي که آنها را تهديد مي کند، رسانه ها بايد نقش يکديگر را تکميل کنند. اين استاد دانشگاه يادآوري کرد: رسانه ها از چند روش مي توانند بر زمينه هاي گرايش به اعتياد تاثير بگذارند.ايفاي نقش سرگرم کنندگي و پرکردن اوقات فراغت، اطلاع رساني و آگاهي رساني و هوشيار سازي، از طريق انتشار  اطلاعات مستند و دقيق به شکل جذاب و هنرمندانه و ايفاي نقش ديده باني در قبال مسوولان و نظارت بر عملکرد آنها و نوعي آموزش موازي در کنار نقش خانواده ها و سيستم هاي رسمي آموزشي از جمله اين روش ها است. وي در عين حال گفت: رسانه ها نقش ها و تاثيرهايي دارند، ولي قادر به ايفاي هر نقشي که فکر مي کنيم نيستند، بلکه رسانه ها قدرت و تاثيرگذاري محدودي دارند. دکتر فرقاني معتقد است: بايد نقش رسانه ها در حوزه اعتياد را مشابه ساير حوزه ها ارزيابي کرد. اين استاد علوم ارتباطات، با تاکيد بر تاثيرگذاري محدود رسانه ها افزود: اين گونه نيست که هر چه رسانه ها محکوم کنند، يا چهره زشت آن را نشان دهند، الزاما از جامعه حذف شود. وي گفت: اعتياد نيز يک پديده چند وجهي و چند بعدي است که متاثر از اقتصاد، فرهنگ، و تربيت در جامعه است و عوامل مختلفي در شکل گيري آن دخيل هستند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان