نسخه شماره 2318 - 1389/01/14 -

 کاهش تعرفه ها هم بي فايده بود
 افزايش قيمت ميوه در تعطيلا ت نوروز 

مشاهدات در سطح شهر تهران نشان مي دهد که قيمت انواع ميوه از پرتقال گرفته تا سيب و کيوي و نارنگي در هفته اي که گذشت و در آستانه روز سيزده به در، نسبت به روزهاي پاياني سال گذشته افزايش يافته و اين در حالي است که ديگر در اين ايام رسانه اي هم فعاليت آن چناني نداشته که مسوولان مقصر اين گراني را رسانه ها عنوان کنند.
در کنار اين افزايش قيمت، وجود ميوه هاي بدون کيفيت در بازار را نيز نبايد ناديده گرفت که با توجه به اينکه بخش عمده اي از ميوه هاي اين ايام ذخيره ماه هاي گذشته بود، بنابراين بايد منتظر پاسخگويي مسوولان در اين زمينه بود.
به گزارش ايسنا قيمت  انواع ميوه ها در ايام نوروز و در آستانه روز طبيعت که طبيعتا ميزان تقاضا ها براي مصرف اين اقلام افزايش  يافته، به صورت نسبي صعودي بوده و در سطح شهر تهران از انگور کيلويي 5500 توماني تا پرتقال 2000 توماني ديده مي شود.  دو ميوه انگور و پرتقال ميوه هايي هستند که در سطح شهر تهران بالاترين قيمت  انواع ميوه ها را دارند. در حالي که ميوه انگور در سطح شهر خيلي کم شده است و به ندرت به چشم مي خورد، يک نوع از آن در نقطه اي از سطح شهر تهران (اطراف ميدان انقلاب) با کيلويي 5500 تومان عرضه مي شود. اين در حالي است که قيمت اين ميوه در گزارش بانک مرکزي در هفته منتهي به 28 اسفند ماه سال گذشته در سطح شهر کيلويي بيش از 2200 تومان ذکر شده بود و در اوايل اسفند ماه نيز قيمتش کيلويي 1950 تومان و قبل از آن هم در سطح شهر تهران کيلويي 1600 تومان بود.  در مورد پرتقال هم مي توان به اين اشاره کرد که طبق گزارش بانک مرکزي در هفته آخر سال گذشته قيمت هر کيلو درجه يک آن بيش از 1300 تومان و درجه دو آن بيش از 800 تومان بود که هم اکنون مشاهدات در سطح شهر تهران نشان مي دهد نوع درجه يک آن با قيمت هاي متفاوت از 1400 تا 1700 و حتي 2000 تومان عرضه مي شود و نوع درجه دوم آن به 1000 تا 1200 تومان افزايش يافته است.
اين افزايش قيمت ميوه پرتقال نشان مي دهد کاهش تعرفه پرتقال نتوانست کاري انجام دهد و نه تنها اثر مثبتي در بازار از قيمت اين ميوه مشاهده نشد، بلکه قيمت اين نوع ميوه افزايش هم داشته است. اين موثر نبودن کاهش تعرفه را در قيمت ميوه سيب نيز مي توان مشاهده کرد. در حالي که قيمت هر کيلو سيب قرمز طبق گزارش متوسط قيمت خرده فروشي بانک مرکزي در هفته منتهي به 28 اسفندماه سال 88 در سطح شهر، بيش از 1200 تومان بود، در روزهاي اخير هر کيلو سيب قرمز با قيمت  1300 تا 1500 تومان به دست مردم رسيده  است.
قيمت هر کيلو سيب زرد نيز که در گزارش بانک مرکزي بيش از 1200 تومان اعلام شده بود، هم اکنون از 1300 تا 1500 تومان شده است. البته در نقاطي از تهران نيز با قيمت 850 تومان عرضه مي شود که اين نوع سيب زرد کيفيت خيلي نامناسبي دارد.  در کنار افزايش قيمت ميوه هاي پرتقال و سيب، قيمت ميوه هاي نارنگي، ليموشيرين و موز نيز در اين روزها افزايش يافته است. نارنگي از کيلويي 1250 تومان در هفته پاياني سال گذشته به بيش از 1300 تومان افزايش يافته و اين در حالي است که در گزارش هفته آخر بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزي قيمت نارنگي حدود 1200 تومان و هفته قبل آن حدود 1150 تومان اعلام شده بود که همه اين ارقام حاکي از افزايش قيمت لاک پشتي اين نوع ميوه است.  در قيمت ليموشيرين نيز افزايش مشاهده مي شود. چرا که طبق گزارش بانک مرکزي در هفته پاياني سال 88 قيمت اين نوع ميوه بيش از 1100 تومان در سطح شهر بود و هم اکنون ليموشيرين با قيمت 1200 تا 1500 تومان و نوع بي کيفيت آن با قيمت 980 تومان عرضه مي شود.
قيمت هر کيلو موز نيز که قبل از اين حداکثر 1200 تا 1300 تومان بود هم اکنون با قيمت 1600 تومان هم عرضه مي شود.  همچنين ميوه کيوي نيز هم اکنون با قيمت  1250 تا 1800 تومان به دست مردم مي رسد.
قيمت خيار و گوجه و سيب زميني و پياز نيز در اين مدت روند صعودي داشته است. خيار که در هفته پاياني سال گذشته در سطح شهر با قيمت بيش از 700 تومان عرضه مي شد، در هفته دوم سال 89 با قيمت 1000 تومان به دست مردم رسيده است . در روزهاي اخير بهاي آن در برخي نقاط به 1400 تومان هم رسيد. بر اساس گزارش بانک مرکزي در هفته پاياني بهمن ماه نيز قيمت هر کيلو خيار 575 تومان بود.  گوجه فرنگي هم از کيلويي بيش از 600 تومان که در گزارش بانک مرکزي در هفته منتهي به 28 اسفندماه سال گذشته اعلام شده بود، هم اکنون به کيلويي بيش از 900 تا 1100 تومان رسيده است.
در سيب زميني و پياز هم وضعيت به همين شکل است و سيب زميني از کيلويي بيش از 500 تومان در اواخر سال گذشته، هم اکنون به کيلويي بيش از 750 تومان افزايش يافته است. پياز نيز از کيلويي بيش از 700 تومان که در هفته پاياني سال گذشته در سطح شهر فروخته مي شد، هم اکنون به 800 تومان رسيده است. در خانواده گوشت ها نيز در حالي که قيمت هر کيلو گوشت مرغ در سطح شهر از بيش از 3000 تومان در اواخر سال گذشته به 2900 تومان کاهش يافته، در گوشت گاو و گوساله بدون استخوان از کيلويي بيش از 10 هزار تومان به کيلويي بيش از 12 هزار تومان افزايش يافته است. ران گوسفندي هم با قيمت کيلويي بيش از 15 هزار تومان و سردست گوسفندي با قيمت کيلويي 12 هزار تومان به دست مردم مي رسد. در روزهاي پاياني سال وقتي در برخي از اقلام قيمت ها افزايش يافتند، ابتدا وزير بازرگاني در مصاحبه هايش به صورت غيرمستقيم مشکل را از اطلاع رساني دانست و سپس در يک يادداشت صراحتا تقصير برخي از گراني ها را بر گردن رسانه ها انداخته بود. «ايفاي نقش صحيح پديده اطلاع رساني براي حوزه بازرگاني کشور مهم و حياتي است. اما ممکن است سيستم اطلاع رساني آمادگي نداشته باشد يا به دلايل مختلف از نقش مهم خود در اين شرايط غافل باشد.»  «دقت نداشتن در انتشار اخبار رسانه اي يک مشکل در اين حوزه است. گاهي اخباري درباره حوزه فعاليت بازرگاني منعکس مي شود که رنگ حقيقت به خود ندارند.»
«گاهي انتشار اخبار به گونه اي است که با ايجاد موج منفي موجب افزايش قيمت ها و ايجاد نگراني بين توليدکنندگان و يا مصرف کنندگان مي شوند.»  اين ها همه جملات مهدي غضنفري در آن يادداشتش است که نشان مي دهد او رسانه ها را در گراني بي تقصير نمي داند و اين بار که ديگر اين رسانه ها طي اين دو هفته اخير حضوري نداشتند بايد ديد که چه کسي مقصر خواهد شد.
در کنار اين، مطلوب نبودن کيفيت انواع ميوه ها هم معضل ديگر ايام نوروز بود که مردم در اين ايام سيب ها يا پرتقال هايي را مشاهده کردند که هرچند ظاهري مناسب داشتند اما طعم و شکل داخلي آن ها آن چنان نامطلوب بود که قابليت مصرف نداشتند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان