نسخه شماره 2318 - 1389/01/14 -

 وزير کشور
  سال 89 سال بهره برداري از طرح تحرک خواهد بود  

وزير کشور با بيان اين که " هم اکنون سازماندهي طرح تحرک در وزارت کشور انجام شده است" گفت: سال 89 که به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گذاري شده است سال بهره برداري از طرح تحرک خواهد بود.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور مصطفي محمد نجار اظهار کرد: ما در وزارت کشور دو اقدام اساسي را در سال همت مضاعف و کار مضاعف سرلوحه کار خود قرار مي دهيم.
وي افزود: با توجه به نقش حاکميتي وزارت کشور و اينکه تمام استانداريها، فرمانداري ها، بخشداري ها و دهياري ها زير مجموعه وزارت کشور هستند سعي خواهيم کرد فرهنگ کار و تلاش مضاعف براي خدمت به مردم را بين مسوولان رده هاي کشوري، استاني، شهرستاني و حتي روستايي فرهنگ سازي کنيم که البته در دولت نهم و دهم تا حدودي اين امر محقق شده است اما تاکيد و نظارت ما بر عمومي شدن همت و کار مضاعف نيز تاثير گذار خواهد بود.
وي گفت: دومين اقدام اساسي ما در وزارت کشور اجرايي کردن طرح تحرک در ستاد و صف است يعني هر بخش از وزارت کشور با برنامه و هدف هاي تعيين شده خاص خود به پيش خواهد رفت و در پايان سال نيز بايد به اهداف تعيين شده خود برسد.
وزير کشور درباره طرح تحرک وزارت کشور گفت: طرح تحرک که مخفف تحول و حرکت راهبردي وزارت کشور است طرحي است که در 12 حوزه کليدي وزارت کشور و با 30 هدف راهبردي قرار است کل مجموعه وزارت کشور را تحت پوشش قرار دهد و تمام ماموريتهاي وزارت کشور در اين 30 هدف تعريف مي شود.
وي افزود: اين 30 هدف به 200 هدف جزئي تر و شاخص شکسته مي شود و اين 200 هدف خرد نيز باز به حدود 700 برنامه تبديل مي شود. اين هدفها از طريق کارگروههاي فکري  عملياتي که در 12 حوزه تشکيل شده است به صورت برنامه هاي کاربردي آماده شده است و به محض نهايي شدن به ادارات کل ستاد وزارت کشور و همينطور استانداري ها ابلاغ خواهد شد.
وي تصريح کرد: با اين طرح تقريبا همه افرادي که در ستاد وزارت کشور و يا صف يعني در استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها مشغول فعاليت هستند با يک برنامه مشخص به پيش خواهند رفت و چشم انداز آينده آنها نيز مشخص است و در هر لحظه امکان ارزيابي آنها وجود دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان