نسخه شماره 2317 - 1388/12/27 -

 عضو فراکسيون خط امام(ره):
 مناظره هاي انتخاباتي زمينه ساز تنش درجامعه شد 

جهانبخش اميني وفاداري مردم به نظام جمهوري اسلامي را به عنوان مهم ترين تجربه سال 88 عنوان کرد و گفت: تجربه ديگر حاصل شده از سال 88، وجود چالش در جامعه است که در اين رابطه بايد از وجود نخبگان و جوانان به گونه اي با مديريت و تدبير استفاده کرد تا علاوه بر اين که اين فرصت ها به تهديد تبديل نشود، وحدت مردم و مسائل و چالش هاي نظام مدنظر قرار گيرد.
نماينده مردم کرمانشاه در خانه  ملت در گفت وگو با ايسنا، توسعه  منابع تحول ساز و مسائل زيرساختي همچون حوزه نفت را يکي از اولويت هاي سال آينده عنوان و اظهار کرد: از آنجا که کشور در حوزه بهره برداري و اکتشاف نفت نسبت به ساير همسايه ها، چشم انداز 20 ساله، برنامه پنجساله و صادرات عقب است و با افزايش مصرف حتي ممکن است اکتشاف، بهره برداري و پالايش ديگر پاسخگو نباشد بايد در سال 89 در اين حوزه کارهاي اساسي انجام داد.
عضو کميسيون انرژي مجلس در ادامه رفع مشکل بيکاري و اشتغال زايي را اولويت ديگر کشور در سال آينده مطرح و خاطرنشان کرد: در حال حاضر فشار بيکاري بر روي فارغ التحصيلان بسيار است و حجم مراجعه  بيکاران نيز قابل درک مي باشد، بر اين اساس مسوولان بايد در سال آينده برنامه ريزي درستي براي اشتغال جوانان انجام دهند.
اين عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس، اولويت کشور را در رابطه با مسائل سياسي در سال آينده وحدت، همدلي و تعامل بين نيروهاي درون نظام دانست و توضيح داد: از آنجا که پيشرفت و توسعه  کشور در همه  حوزه هاي سياسي، اقتصادي، بين المللي و ... در فضاي تنش زا حاصل نمي شود، بايد برنامه ريزي ها در سال 89 به گونه اي باشد که وحدت و همدلي در کشور حاصل شود.
اميني تنش هاي کشور در سال جاري را منجر به عقب ماندن از برنامه ريزي ها، توسعه  زيرساخت ها و چشم انداز 20 ساله عنوان کرد و گفت: اگر مناظره هاي انتخاباتي در سال جاري که زمينه ساز تنش در جامعه شد، به گونه اي ديگر بود و حرف هايي عليه افراد مختلف مطرح نمي شد شاهد فضاي پرتنش در جامعه نبوديم. البته پس از اين مناظره ها، تجمع ها و ميتينگ ها در کنار رويکرد برخي افراد براي دامن زدن به اختلافات باعث ناهنجاري در کشور شد که اين شرايط خوشايند نظام و مردم نبود.
وي ادامه داد: اين فضاي پرتنش باعث شد که کشور با پرداختن به مسائل سياسي از مسائل اقتصادي و معيشت مردم غافل شود و از برنامه ريزي و توسعه زيرساخت ها عقب بماند. بر اين اساس لازم است که همه مسوولان و آحاد مردم با افزايش آستانه تحمل شان، رئوفت، مهرباني و مهرورزي را به معناي واقعي در جامعه پياده سازي کنند و از خطاي افرادي که عليه نظام اقدامي نکردند، چشم پوشي کرده تا همه در دايره  نظام قرار گيرند و دشمنان نتوانند از چنين فضاي پراختلافي بين جناح هاي سياسي و نظام بهره برداري کنند; مطمئنا چنين فضايي به نفع جناح ها و گروه هاي سياسي و دولت نيست و تنها مردم ضرر مي کنند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: از آنجا که مردم در طي 31 سال گذشته با ايستادگي پاي اين نظام ايستاده و مشکلات و فشارهاي اقتصادي، معيشتي، بيکاري، گراني و ... را تحمل کردند بايد از آنها درس گرفت و با برنامه ريزي درست در جهت حل مشکلات شان حرکت کرد. اميني نقش نخبگان را در ايجاد فضاي آرامش و بدور از تنش در کشور در سال 89 پررنگ دانست و اظهار کرد: نقش آفريني نخبگان براي ايجاد فضاي آرام و توام با وحدت در جامعه، منوط به حفظ احترام آنهاست، يعني نبايد فضا را به گونه اي ايجاد کرد که با زخم زبان و دادن شعارها عليه نخبگان فضا طوري باشد که آنها نتوانند به خوبي براي حل مشکلات و ايجاد فضاي آرامش در کشور فکر و تامل کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان