نسخه شماره 2317 - 1388/12/27 -

 مديرکل محيط زيست آذربايجان غربي:
 درياچه اروميه تا يک دهه آتي تبديل به يک حوضچه خواهد شد  

عباس نژاد، مديرکل محيط زيست آذربايجان غربي در نشست خبري خود وضعيت کنوني درياچه اروميه را شديدا بحراني دانست و افزود: تعدادي از جزاير اين درياچه به علت کاهش سطح آب و همچنين خشکي بيش از اندازه آن به يکديگر چسبيده و تبديل به يک جزيره شده اند.
به گزارش ايسنا، وي با اشاره به اينکه از نظر تراز اکولوژيکي هم اکنون سطح آب درياچه اروميه 2/4 متر نسبت به سال 74 کاهش يافته است، اظهار کرد: سال 74 تراز اکولوژيک درياچه اروميه 1274/1 متر بود اما اين ميزان در زمان فعلي با کاهش به 1271/6 متر رسيده است.
عباس نژاد با بيان اينکه ميزان بارش باران در سال جاري بدون در نظر گرفتن بارش روزهاي اخير 135 سانتي متر بوده است،  گفت: سال گذشته اين ميزان 234 سانتي متر بود که مي توان گفت بارندگي هاي امسال تنها 60 درصد از بارش هاي سال گذشته را داشته است.
وي خشکي درياچه اروميه تا يک دهه آتي را فرضيه اي قابل رد و تاييد ندانست و افزود: معتقدم درياچه در ده سال آينده کاملا خشک نمي شود بلکه تبديل به يک حوضچه خواهد شد!
مديرکل اداره حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي با اشاره به اينکه درياچه اروميه از سه منبع آب هاي روان جاري،  نزولات آسماني و آب هاي زيرزميني تغذيه مي شود،  افزود: احداث سد در حوضه آبريز درياچه و کاهش نزولات آسماني که فشار بر آب هاي زيرزميني را در پي داشته است از جمله دلايل خشکي درياچه است.
عباس نژاد در ادامه تاثير پل ميانگذر را بر خشکي درياچه اروميه را رد و تصريح کرد:  تاثيرات منفي اين پل فرضيه اي رد شده است، اما مي توان مشکلات زيست محيطي آن را مورد بررسي قرار داد.
مدير کل اداره محيط زيست آذربايجان غربي عنوان کرد: درياچه اروميه امروز نيازمند جايگزيني مديريت علمي به جاي سنتي است تا به اين وسيله بتوان از خشکي آن جلوگيري کرد.
عباس نژاد با بيان تدوين چشم انداز 25 ساله درياچه اروميه،  گفت:  برنامه فوق به منظور خروج ازبحران کنوني است و عمده دليل تدوين آن جلوگيري از خشکي کامل درياچه است.
وي در ادامه از جمله ديگر راهکارهاي احياي درياچه اروميه را بارور کردن ابرها،  تغيير الگوي کشت،  گسترش آبياري قطره اي و انتقال آب از حوضه هاي اطراف به درياچه دانست.
مهندس رعنا قد کارشناس محيط زيست در گفت وگو با ايسنا، سدسازي غيرکارشناسانه و مهار آب هاي سطحي که به درياچه اروميه تخليه مي شوند را عامل اصلي وضعيت کنوني درياچه اروميه دانست.
وي خشک شدن درياچه اروميه را يک فاجعه زيست محيطي عنوان و اذعان کرد: پس از خشک شدن درياچه اروميه با وزش بادهاي موسمي و پخش نمک به جا مانده، علاوه بر آب و هوا و اراضي کشاورزي خود استان آب و هوا و بخش کشاورزي ساير استان هاي مجاور و کشورهاي همسايه نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: با خشک شدن درياچه اروميه و تغيير آب و هوا آذربايجان غربي زندگي طبيعي انسان ها با اختلال روبرو شده و در بخش کشاورزي آسيب هاي جبران ناپذيري به استان و حتي به کشور وارد خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان