نسخه شماره 2317 - 1388/12/27 -

 جديدترين گزارش اکونوميست نشان داد:
 نرخ تورم ايران امسال به 13/5 درصد کاهش مي يابد  

جديدترين گزارش اکونوميست در سال جاري ميلادي نشان مي دهد که نرخ تورم ايران امسال به 13/5 درصد کاهش يافته و در سال 1391 تورم تک رقمي براي کشور به ثبت خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، اکونوميست در گزارش ماه فوريه 2010 خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را 25/5 درصد برآورد و عنوان کرد که اين شاخص در سال جاري به 13/5 درصد کاهش خواهد يافت.
به نوشته اکونوميست، آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي ايران نشان مي دهند که در سال مالي 2008 ميانگين نرخ تورم ايران به 25/5 درصد رسيده است که از تورم 17/1 درصدي ثبت شده در سال پيش از آن افزايش زيادي را نشان مي دهد.
همچنين به اعتقاد اکونوميست گزارش هاي مختلف نشان مي دهد که قيمت اقلام و خدمات ضروري در ايران افزايش زيادي يافته و هزينه هاي وارداتي هم در حال رشد است.
با توجه به اينکه احتمال دارد سياست مالي دولت همچنان توسعه اي باقي بماند، انتظار مي رود فشارهاي تورمي طي سال هاي آينده همچنان وجود داشته باشد و قيمت کالاها اگرچه کاهش يافته اما در سطح بالايي باقي بماند.
بنابراين اکونوميست پيش بيني مي کند که تداوم روند نزولي، نرخ تورم ايران در سال 89 را به 11/2 درصد خواهد رساند که اين شاخص طي سال هاي 1390 و 91 به ترتيب معادل 10 و 8/5 درصد خواهد بود.
در همين حال انتظار مي رود که در سال 1392 تورم 7/2 درصدي براي کشور به ثبت برسد که اين شاخص در سال پس از آن معادل شش درصد خواهد بود.
اين در حالي است که چندي پيش بانک مرکزي، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ماه 1388 را اعلام کرد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در بهمن ماه 1388 را به شرح ذيل اعلام کرد:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ماه 1388 نسبت به ماه قبل 0/6 افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، اين شاخص 8/9 درصد رشد داشته است.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1387 معادل 11/3 درصد است.
باتوجه به اينکه نرخ تورم در دي ماه 1388 برابر با 12/2 درصد بوده است، روند کاهشي نرخ تورم در بهمن ماه 1388 نيز ادامه يافته است.
به گزارش ايسنا نرخ تورم در فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر، آبان، آذر و دي ماه امسال به ترتيب معادل 24/5 - 23/6 - 22/5 - 21/5 - 20/2- 18/5- 16/7 - 15 - 13/5 و 12/2 درصد اعلام شده بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان