نسخه شماره 2317 - 1388/12/27 -

 محمدرضا رحيمي:
 مردم با اجراي هدفمند کردن يارانه ها با مشکل مواجه خواهند شد  

محمدرضا رحيمي با انتقاد از تغييرات ايجاد شده در بودجه پيشنهادي دولت توسط مجلس گفت: با اجراي مصوبه مجلس براي هدفمند کردن يارانه ها هيچ خدمتي به مردم انجام نخواهد شد و همچنين رفاه و آسايشي براي مردم ايجاد نمي شود.   
به گزارش خبرگزاري دولتي ايرانا، رحيمي پس از پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص اختلافات دولت و مجلس درباره هدفمند کردن يارانه ها گفت: لايحه اي که دولت تقديم مجلس کرد امر خطير و بزرگي بود که از آن به عنوان جراحي اقتصادي ياد مي شد.  وي افزود: در گذشته همه دولت ها مکلف به انجام هدفمند سازي يارانه ها بودند اما به دليل دشواري از اين امر چشم پوشيدند برخي دولت ها هم در مرحله اول کار را رها کردند.
رحيمي با بيان اين که آن چيزي که مجلس براي هدفمند کردن يارانه ها تصويب کرده است با مشکلاتي مواجه است، خاطر نشان کرد: قرار است از 20 هزار ميليارد تومان منبع هدفمند کردن يارانه ها 50 درصد را براي جبران به مردم و بخش هايي از توليد و همچنين هزينه هاي دولت برگردانيم و ممکن است در حذف يارانه ها تورم به قدري افزايش يابد که مردم به سختي بيفتند.
وي در ادامه بيان داشت: صحيح نيست قيمت ها در بازار چند برابر شود و تنها به مردم 10 هزار تومان بدهند; دولت هرگز به دنبال اين نبوده است بلکه به دنبال اين بود که با آزادي قابل توجهي همان مقداري که در مصرف صرفه جويي مي شود را به مردم برگرداند. با توجه به وضعيتي که در حال حاضر پيش آمده است خدمتي براي مردم انجام نخواهد شد و اجراي اين لايحه رفاه و آسايشي براي مردم ايجاد نخواهد کرد.
وي با تاکيد بر اين که بايد ببينيم در سال 89 با اجراي هدفمند کردن يارانه ها چه اتفاقي مي افتد گفت: هنوز کليات هدفمند کردن يارانه ها به طور دقيق بررسي نشده است اما مشخص است با اجراي هدفمند کردن يارانه ها مردم با مشکل مواجه خواهند شد بايد در اين جراحي بزرگ طوري برنامه ريزي کنيم که مردم آسيب نبينند.
رحيمي هم چنين در پاسخ به پرسش ايسنا در مورد کنترل بازار در ايام نوروز گفت: دولت همه مساعي اش را به کار گرفت تا اجناس مورد نياز خانوارها به صورت متعادل به دست آنها برسد و در اين زمينه موفق عمل کرد و اجازه افزايش قيمت ها را نداد.
وي گفت: با توجه به وضعيت جهاني به نظر مي رسد قيمت هاي ما در مقايسه با سال هاي 85 و 84 برابر است که در اين زمينه اقداماتي از قبيل پيش بيني هاي شش ماه قبل براي مقابله با سو»استفاده کنندگان را در نظر گرفتيم.
رحيمي در همين زمينه کاهش قيمت مرغ، گوشت گوسفند، مرکبات و ميوه جات و تثبيت قيمت آن ها را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: مردم هم در اين زمينه کمک کرده اند و هجوم بي مورد به بازارها نياوردند و خواهش مسوولان را پذيرفته و با وزارت بازرگاني به صورت هماهنگ پيش رفته اند; چنان که مشاهده کرديم قيمت ها آزاردهنده نبود و با رضايت مردم همراه بود.
معاون اول رييس جمهور هم چنين با بيان اين که دولت از خدمت به مردم شاد و مسرور است، گفت: در سال 88 در صورتي که جهان به ويژه در بخش صنعتي دچار رکود شده بود کشور ما حدود 8 درصد رشد صنعتي داشت و دولت لحظه اي در خدمت به مردم متوقف نبود، هم چنين روابط خارجي در بخش اقتصادي نيز گسترش يافت و ارتباطات با کشورهاي مختلف شاهد توسعه بود.
رحيمي در مجموع سال 88 را سالي پربرکت در عرصه خدمت و امور بين الملل توصيف کرد و گفت که عزم دولت براي گسترش اين خدمات و طراحي برنامه هاي جديد براي خدمت بيشتر به مردم در سال 89 جزم شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان