نسخه شماره 2317 - 1388/12/27 -

 بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه:
 زندانيان واجد شرايط به مرخصي نوروزي بروند  

رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور اعلام کرد: به زندانيان واجد شرايط با اخذ تامين لازم در تعطيلات عيد نوروز مرخصي اعطا شود.
به گزارش ايلنا،متن کامل بخشنامه آيت الله صادق لاريجاني به شرح ذيل است:
به مناسبت فرا رسيدن سال نو هجري شمسي و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در کنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها به ويژه در ايام نوروز مقتضي است به زندانيان محکوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ تامين مناسب 15 روز مرخصي داده شود.
الف) زندانيان محکوم به حبس:
1-محکومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل پنج سال حبس
2-محکومين به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس
3-محکومين به حبس از پنج تا 10 سال به شرط تحمل حداقل يک سال حبس
4-محکومين به حبس کمتر از پنج سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس
ب) زندانياني که صرفا به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برند
1-محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقي مانده آن بيش از 30 ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس
2- محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقي مانده آن کمتر از 30 ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس
تبصره:محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقي مانده آن کمتر از 10 ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل پنج ماه حبس مرخصي منتهي به آزادي اعطا شود.
ج) محکومين جرايم غيرعمدي و محکومين مالي
زندانياني که به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرايم غيرعمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محکوميت هاي مالي، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند بود.
د) مرتکبين جرايم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود
محکومين جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادي و يا کيف قاپي)، جاسوسي، اقدام عليه امنيت کشور، آدم ربايي، جرائم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، دائر کردن مراکز فساد و فحشا»، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الکلي، محکومين به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محکومين داراي سه سابقه محکوميت به ارتکاب همان جرم، محکوميني که به شرارت مشهورند، ساير محکوميني که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه اي بوده که بنا به نظر دادستان يا قاضي ناظر زندان يا رئيس زندان يا شوراي طبقه بندي شايستگي برخورداري از مرخصي ها را ندارند، قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روانگردان ها.
تبصره: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان ها موارد ذيل مي باشد:
1- خريد و فروش و توزيع بيش از 20 کيلوگرم ترياک و ملحقات آن.
2- حمل و نگهداري بيش از 100 کيلوگرم ترياک و ملحقات آن.
3- خريد و فروش و توزيع بيش از 100 گرم هروئين و روانگردان ها و ملحقات آنها.
4- حمل و نگهداري بيش از يک کيلوگرم هروئين و روانگردان ها و ملحقات آنها.
دادستان هاي سراسر کشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و علاوه بر آنها شوراي طبقه بندي زندان ها نيز مي توانند در اجراي تبصره 2 ماده 124 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها به واجدين شرايط مرخصي اعطا نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان