نسخه شماره 2313 - 1388/12/23 -

 حسن روحاني:
 اگر وحدت بدست نيايد قدرت کشور صرف مسائل امنيتي مي شود  

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر ضرورت ايجاد وحدت و انسجام در سال آينده، معتقد است که اگر اين هدف بدست نيايد، همه قدرت کشور صرف پرداختن به مسائل امنيتي مي شود. حسن روحاني در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي درباره پيشنهادهايش به مسوولان در سال 89، اظهار داشت: با توجه به حوادث سال 88 فکر مي کنم همه آرزو دارند که سال آينده، سال وحدت و همدلي باشد و تفرقه ها و جدايي ها جاي خود را به تشريک مساعي بدهند. وي افزود: اگر ما به دنبال تحقق آرمان هاي بلند انقلاب، اهداف ملي و توسعه کشور هستيم، اين هدف بدون هماهنگي و همکاري امکانپذير نيست. نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي تصريح کرد: اگر در کشور انسجام وجود نداشته باشد همه قدرت ما صرف پرداختن به مسائل امنيتي مي شود، در حالي که بايد در کشور امنيت واقعي حاکم باشد تا به کارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بپردازيم. نماينده رهبر معظم انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي گفت:همه و از جمله مسوولين، بايد تلاش کنند تا سال آينده، سال انسجام وحدت باشد. روحاني در پاسخ به سوال ديگري در مورد پيشنهادهايش به دستگاه سياست خارجي کشور در زمينه پرونده هسته اي در سال آينده، خاطرنشان کرد: آمريکايي ها اين روزها به اين سو و آن سو راه افتاده اند تا قطعنامه اي را در شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران تصويب کنند و تلاش دارند تا اين قطعنامه تند و به قول خودشان فلج کننده باشد، ولي فکر نمي کنم آمريکا در صدور قطعنامه شديداللحن عليه ايران موفق شود. وي ادامه داد: آنها اين راه را ادامه مي دهند ولي مردم ما همواره، و به خصوص در زمينه مسائل هسته اي، حامي دولت بوده اند. رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان توصيه کرد: همانگونه که آمريکا براي تصويب قطعنامه عليه ما تلاش هاي ديپلماتيک خود را بيشتر مي کند، ما نيز بايد سعي کنيم تا مانع آنها در اين کار شويم، زيرا هر قطعنامه مشکلاتي را کم و يا زياد براي مردم ايجاد مي کنند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان