نسخه شماره 2310 - 1388/12/19 -

 احتمال اجباري شدن بيمه کيفيت ساختمان از سال آينده 

گروه اقتصاد: در صورت تصويب مجلس از سال آينده بيمه کيفيت ساختمان اجباري مي شود.
به گزارش مردم سالاري، علي موسي رضا در نشست خبري گفت: در 11 ماه سال 88 بيمه سينا 104 ميليارد تومان حق بيمه جذب کرد و در مقابل 61 ميليارد تومان خسارت پرداخت کرد.
مدير عامل بيمه سينا در مورد سهم شخص ثالث از پرتفوي اين شرکت بيان کرد: سهم بيمه شخص ثالث از پرتفوي بيمه سينا 15 درصد و سهم خسارت  پرداختي در اين رشته 15 درصد است.
به گفته وي سرمايه اوليه اين شرکت 40 ميليارد تومان منقسم به 400 ميليون سهم 100 توماني است و حجم ذخاير اين شرکت 60 ميليارد تومان است.
موسي رضا در خصوص سهم بيمه عمر در پرتفوي اين شرکت خاطرنشان کرد: بيمه هاي عمر 7 درصد از حق بيمه هاي جذب شده شرکت را تشکيل مي دهد.
مدير عامل بيمه سينا در خصوص بيمه کيفيت ساختمان عنوان کرد: براساس اين بيمه نامه کليه مراحل طراحي، ساخت و پس از ساخت تا 10 سال تحت نظارت شرکت بيمه خواهد بود.
به گفته موسي رضا وزارت مسکن براي 40 هزار واحد هر کدام 150 هزار تومان يارانه به کنسرسيومي از شرکت هاي بيمه پرداخت کرده است و بيمه سينا تاکنون 30 هزار بيمه نامه در اين رشته صادر کرده است.
وي در مورد اجباري شدن بيمه کيفيت ساختمان اظهار داشت: طرح اجباري شدن اين رشته از سوي دولت به مجلس ارسال شده و در صورت تصويب احتمالا از سال آينده اجرايي مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان